PLATFORMA

feb 2017Novinky

Získať Štandard kvality sa oplatí čoraz viac

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.

feb 2017Novinky

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote – Competent in Volunteering, Competent in Life

Medzinárodná konferencia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,  9. 2. 2017, Bratislava 

Cieľom konferencie bola výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na kompetencie získané z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

feb 2017Novinky

Tlačová správa: Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

To, že dobrovoľníkom sa môže stať každý, v Európe nie je stále samozrejmosťou. Potvrdil to dvojročný projekt Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií s názvom Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote. Zameraný bol na koordináciu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo znevýhodneného prostredia.

feb 2017Novinky

Značka kvality za manažment v dobrovoľníctve

Kvalitný manažment  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je zárukou úspechu pre organizácie nielen v treťom sektore. Okrem akreditovaných tréningov Manažmentu dobroľníkov a dobrovoľníčok sme ešte v roku 2014 vytvorili pre slovenské organizácie hodnotiaci systém štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Ku koncu roka 2016  značku kvality získalo už 176 organizácií na Slovensku.

jan 2017Novinky

Competent in Volunteering, Competent in Life – International Conference

jan 2017Novinky

Tretie medzinárodné stretnutie projektu EVOLVET je za nami

Štrnásť projektových koordinátorov a expertov v oblasti koordinovania dobrovoľníkov sa stretlo koncom novembra (v čase od 27. do 30. novembra 2016) vo Varšave na spoločnom stretnutí k projektu EVOLVET.