PLATFORMA

máj 2018Novinky

Zaujímavá ponuka tréningov na rozvoj líderských zručností

Kolegyne z Prešovského dobrovoľníckeho centra pre Vás pripravili zaujímavú ponuku tréningov určenú hlavne koordinátorm/koordinátorkám dobrovoľníkov. Témy sú plánované tak, aby ste si  zdokonalili, alebo aby ste získali úplne nové informácie, čo Vám pomôže zvládnuť lídersku pozíciu.

máj 2018Novinky

Projekt Služby mladým (SLUŽBY 2)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pravidelne podporujú našu činnosť a nie je tomu inak ani v tomto roku, kedy nám opäť poskytli dotáciu na realizáciu aktivít na národnej úrovni. Tie majú smerovať k zlepšovaniu služieb v prospech mladých ľudí a v konečnom dôsledku vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva aj do budúcna.

máj 2018Novinky

GDPR

INFORMÁCIA K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

máj 2018Novinky

Zúčastnili sme sa konferencie „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“

Ako dobrovoľníctvo už dnes prispieva k udržateľnému rozvoju na Slovensku a vo svete? Tak toto bola téma paralelných workshopov na včerajšej konferencii pod názvom „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“ realizovanej organizáciou CARDO.

apr 2018Novinky

Kurz manažmentu dobrovoľníctva – POZVÁNKA

Pozývame vás na akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-21. jún v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej 64 v Bratislave.

apr 2018Novinky

Schválenie Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dňa 19.4.2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu, Martinou Lubyovou, schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku. Ide o dokument, na ktorom pracoval odborný tím z celého Slovenska za posledných pár mesiacov v rámci projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

apr 2018Novinky

Publikácia k výskumu o dobrovoľníctve mladých je na svete

Ako a kde dobrovoľníčia mladí Slováci? Najnovší výskum objasňuje detaily.

mar 2018Novinky

Školenie Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb

A už sa školia! Čisto ženská zostava na dvojdňovke Manažmentu dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb, sa dnes a zajtra (21.-22.3.) v Banskej Bystrici dozvie veľa veľa zaujímavých informácií. Tréning realizujeme zdarma a je súčasťou projektu SoVol.

mar 2018Novinky

Pozvánka na diskusiu o dobrovoľníctve: Univerzita k verejnosti

Srdečne vás pozývame na diskusiu Univerzita k verejnosti, ktorá sa uskutoční 20. marca v Radnici na Nám. SNP v  Banskej Bystrici.

mar 2018Novinky

Stretnutie k finalizácii Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu

V pristoroch bratislavskej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dňa 28.2.2018 stretli zástupcovia pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, aby sfinalizovali tvorbu tohto kľúčového materiálu.