DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ NA SLOVENSKU:

 1. BANSKÁ BYSTRICA – Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
 2. BRATISLAVA – Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 3. KOŠICE – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 4. NITRA –  Nitrianske centrum dobrovoľníctva
 5. PREŠOV – Prešovské dobrovoľnícke centrum
 6. TRENČÍN – Dobrovoľnícke centrum Trenčín
 7. TRNAVA – Trnavské dobrovoľnícke centrum
 8. ŽILINA – Žilinské dobrovoľnícke centrum

 

Dobrovoľnícke centrum – DEFINÍCIA

Dobrovoľnícke centrum  je servisnou organizáciou, ktorá poskytuje služby pre verejnosť a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, zaujíma sa o dobrovoľníctvo, dobrovoľníkov a organizácie/projekty, ktoré pomoc dobrovoľníkov potrebujú.

 

Dobrovoľnícke centrum – ZÁKLADNÉ AKTIVITY A FUNKCIE 

 • prepája organizácie a dobrovoľníkov, vedie databázu organizácií, dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov – má prehľad o organizáciách v oblasti, kde pôsobí, vie ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú,
 • propaguje dobrovoľníctvo, hľadá a motivuje ľudí pre dobrovoľníctvo v oblasti, kde pôsobí,
 • komunikuje s dobrovoľníkmi a informuje ich o možnostiach dobrovoľníctva – odporúča dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií, informuje nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýta sa na ich očakávania,
 • pracuje s dobrovoľníckymi organizáciami, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov,
 • sieťuje dobrovoľnícke organizácie – podporuje výmenu ich skúseností z práce s dobrovoľníkmi,
 • spolupracuje s firmami – rozvíja firemné dobrovoľníctvo – vysiela dobrovoľníkov z firiem do dobrovoľníckych organizácií, pripravuje firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií,
 • zviditeľňuje spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva prostredníctvom spoločenských podujatí zameraných na oceňovanie a motivovanie dobrovoľníkov,
 • buduje medzisektorové partnerstvá medzi dobrovoľníckymi organizáciami, samosprávou a firmami ,
 • realizuje výskumy v oblasti dobrovoľníctva – sleduje vývoj a trendy v tejto oblasti.

 

Zakladanie dobrovoľníckych centier

V rámci projektu Dobrovoľnícke centrá a kvalita v dobrovoľníctve vďaka dotácii cez  Program  Služby  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme v roku 2015 vytvorili a zlepšili podmienky a príležitosti pre dobrovoľníctvo mladých ľudí. V prvej časti projektu sme sa zamerali na vytvorenie troch dobrovoľníckych centier na Slovensku v mestách, v ktorých ešte dobrovoľnícke centrá (DC) neexistovali. V lete 2015 sme realizovali tri semináre o možnostiach a potrebách vzniku dobrovoľníckych centier v Žiline, Trnave a Trenčíne, vytvorili sme pracovné skupiny a pracovali na založení centier. Koncom roka 2015 vznikli Trnavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín a Žilinské dobrovoľnícke centrum a obnovilo sa Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Od svojho vzniku sa Platforma podieľala na vzniku štyroch dobrovoľíckych centier, medzi ktoré patrí aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Všetky spomenuté centrá majú od roku 2015 vzájomne prepojené databázy dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov – spolu s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva. Vytvorili sme tak spoločnú databázu dobrovoľníkov a príležitostí šiestich krajov Slovenska.

 Tento projekt sme realizovali vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

Chcete založiť dobrovoľnícke centrum a neviete, ako na to? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.