Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva.


Platforma združuje dobrovoľnícke centrá  a dobrovoľnícke organizácie  na Slovensku a  svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:

  • budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku – podporou vzniku nových dobrovoľníckych centier a zvyšovaním kvality existujúcich dobrovoľníckych centier v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, samosprávou, podnikateľskou sférou a médiami,
  • obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych organizácií,
  • presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva, vytváraním grantových schém a darcovstva na podporu dobrovoľníctva a budovania dobrovoľníckych centier zo strany štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry a jednotlivcov,
  • začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
  • podporou rozvoja kapacít a zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov a dobrovoľníkov mimovládnych organizácií a inštitúcií verejnej správy, samosprávy, cirkvi a podnikateľskej sféry,
  • podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania a podporou zavádzania dobrovoľníctva a služby pre komunitu do formálneho vzdelávania,
  • presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre trh práce

 

Základné materiály

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2023

Výročná správa 2022

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

Výročná správa 2021

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2021

Výročná správa 2020

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2020

Výročná správa 2019

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2019

Výročná správa za 2018

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

Výročná správa za 2017

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2017

Výročná správa za 2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2016

Výročná správa za rok 2015

Zápisnica z Valeného zhromaždenia 2015

Výročná správa za rok 2014

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012


Stanovy

Stanovy Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií


Dizajn a logá:

Dizajn manuál

PDCO základné logo

PDCO sekundárne logo