2023-1-SK02-KA220-YOU-000159836

Zámer projektu SLipstream vznikol v partnerstve 7 organizácií zo 7 krajín, ktoré chcú rozvíjať výchovu k dobrovoľníctvu detí a mládeže.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu príležitostí pre participáciu mládeže na demokratickom živote a spoločenskú a občiansku angažovanosť v komunitách prostredníctvom prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania vytvorením podmienok pre rozvoj stratégie service learningu v krajinách strednej a východnej Európy. (región CEE). Projekt chce vytvoriť nástroje a podmienky na implementáciu service learningu a urobiť ho exkluzívnejším.

Partneri vytvoria nástroje na implementáciu národných oceňovaní za service learningové projekty a zlepšenie medzinárodného oceňovania. Oceňovanie inštitúcií, ktoré realizujú service learning posilňuje propagáciu a zviditeľňuje túto pedagogickú stratégiu.

Partneri, ktorí majú skúsenosti so školením stratégie service learning, vytvoria balík nástrojov a materiálov, ktoré možno použiť na vytvorenie vlastného harmonogramu školenia a zároveň zrealizujú školenie pre pracovníkov s mládežou.

Definovanie štandardov kvality service learningových projektov a vytvorenie aplikácie na reflexiu učenia v service learningovom projekte budú výsledkom, ktorý zlepší kvalitu projektov realizovaných mládežou a zvýši ich motiváciu a angažovanosť v komunitách prostredníctvom uvedomenia si získaných vedomostí a zručností.

Všetky výsledky spolu s vypracovaným plánom advokácie a vyškolenými ambasádormi service learningu v každej zo zapojených krajín vytvoria lepšie prostredie pre šírenie stratégie SL a umožnia organizáciám úspešne implementovať metódu service learning. 

Termín:

1.11.2023 – 31.1.2026

 

Koordinátor projektu:

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovakia

Partnermi v projekte sú:

  • Centre Europeen du Volontariat, Belgium                        
  • Medunarodno udruzenje "Interaktivne otvorene skole", Bosnia and Herzegovina
  • Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, Croatia                     
  • Národní asociace dobrovolnictví, z.s, Czech republic                      
  • TOKA, Kosovo                      
  • Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Romania