Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity aspoň v troch nasledujúcich oblastiach:

  • rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami,
  • usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva,
  • stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,
  • napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie,
  • prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú pre svoju činnosť,
  • zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre dobrovoľníctvo.

 

Členovia – právnické osoby:

 

Členovia – fyzické osoby:

  • Tatiana Matulayová
  • Alžbeta Brozmanová Gregorová

 

Pozorovatelia:

 

Pravidlá pre členstvo:

Prečítajte si Pravidlá pre členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií (.pdf)

 

Premýšľate nad tým stať sa naším členom? Aj toto sú dôvody, prečo sa spoločná spolupráca našim partnerom vypláca.

Pokiaľ sa k nám chcete pridať, kedykoľvek nás kontaktuje.

preco byt sucastou