Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity aspoň v troch nasledujúcich oblastiach:
  • rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami,
  • usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva,
  • stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,
  • napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie,
  • prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú pre svoju činnosť,
  • zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre dobrovoľníctvo.

 

Členovia – právnické osoby:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva, n.o. (Banská Bystrica)
Centrum pre filantropiu
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Horská služba Malá Fatra
Klub detskej nádeje
Klub Prieskumník-Pathfinder
Mladiinfo Slovensko
Nadácia Pontis
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
OZ V.I.A.C.
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja
Slovenský Červený kríž
SYTEV
TeCeMko Trenčín
Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

 

Členovia – fyzické osoby:

Tatiana Matulayová
Alžbeta Brozmanová Gregorová

 

Pozorovatelia:

Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

 

Chcete sa stať našim členom? Tu je zopár dôvodov, prečo je to fajn! Ak sa k nám chcete pridať, neváhajte nás kontaktovať.

preco byt sucastou

Pravidlá pre členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií - klik.