V rámci projektu Dobrovoľnícke centrá a kvalita v dobrovoľníctve vďaka dotácii cez Program Služby Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR sme v roku 2015 vytvorili a zlepšili podmienky a príležitosti
pre dobrovoľníctvo mladých ľudí. V prvej časti projektu sme sa zamerali na vytvorenie troch dobrovoľníckych centier na Slovensku v mestách, v ktorých ešte dobrovoľnícke centrá (DC) neexistovali.

V lete 2015 sme realizovali tri semináre o možnostiach a potrebách vzniku dobrovoľníckych centier v Žiline, Trnave a Trenčíne, vytvorili sme pracovné skupiny a pracovali na založení centier.

Koncom roka 2015 vznikli Trnavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín a Žilinské dobrovoľnícke centrum a obnovilo sa Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Od svojho vzniku sa Platforma podieľala na vzniku štyroch dobrovoľíckych centier, medzi ktoré patrí aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Všetky spomenuté centrá majú od roku 2015 vzájomne prepojené databázy dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov – spolu s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva. Vytvorili sme tak spoločnú databázu dobrovoľníkov a príležitostí šiestich krajov Slovenska.

 

 

Tento projekt sme realizovali v roku 2015 vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.