Trvanie projektu: november 2014 – apríl 2016

Medzinárodný projekt Wake-up Call spojil partnerov z piatich krajín EÚ, ktorí si dali za cieľ zvýšiť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov a špeciálne sa zamerali na pozíciu Koordinátora/ky dobrovoľníkov.

V projekte sme vytvorili:

Súčasťou projektu bola realizácia výskumu týkajúceho sa role a profilu koordinátora dobrovoľníkov, jeho profesionálnych a osobných vlastností, ako aj štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi. Na Slovensku vyplnilo dotazník 130 respondentov.

Súhrnná správa týkajúca sa výsledkov prieskumu.

Kompletné výsledky dotazníka nájdete TU.  

Aj vďaka inšpiráciám z tohto projektu sa Platforme podarilo dostať pozíciu Koordinátora dobrovoľníkov do národnej sústavy povolaní.

Výsledky a výstupy projektu sme predstavili na medzinárodnej konferencii v Bukurešti a na celoslovenskej konferencii v Bratislave s názvom „Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia – ideál či realita?“, na ktorej sa
zúčastnilo 99 účastníkov a účastníčok.

Výstupy projektu v anglickom jazyku nájdete na http://conference.provobis.ro/.

Hlavným koordinátorom projektu bola asociáciaProVobis z Rumunska. Ďalšími partnermi projektu boli SMART z Chorvátska, Brivpratigais.lv z Lotyšska, Önkéntes Központ Alapítvány z Maďarska
a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. 

resized__250x70_erasmus_logo_mic

Projekt bol podporený programom Európskej únie