Predmetom spolupráce 5 partnerov bola výmena príkladov dobrej praxe v rámci tréningu organizácií zodpovedných za rozvoj manažmentu, ako aj v oblasti dobrovoľníctva na regionálnej a medzinárodnej úrovni. V rámci projektu bola vytvorená online platforma v piatich jazykoch pre podporu organizácií a kompetencií koordinátorov v rozvoji ich dobrovoľníckych programov tak, aby dokázali lepšie angažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ako aktívnych občanov a občianky.

Projekt bol koordinovaný organizáciou Pista Mágica – Associação (Portugalsko) s podporou organizácií Neo Sapiens (Španielsko), Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platforma dobrovoľníckych centier a organizacií (Slovensko) a Birmingham Voluntary Service Council (Spojené kráľovstvo). Jeho cieľom bol rozvoj programov zameraných na vzdelávanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Organizácie z 5 európskych krajín tak spolupracovali v rámci medzinárodného projektu na rozvoji nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.

Viac informácií o projekte v anglickom jazyku nájdete na stránke projektu www.levol-app.eu.

V prvej polovici roka 2019 a v januári 2020 prebiehalo v dvoch kolách testovanie on-line platformy pre vzdelávanie Levol-app. Do testovania sa zapojili organizácie, ktoré manažujú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v rámci svojich vlastných dobrovoľníckych programov, ako aj organizácie, ktoré by chceli vytvoriť nový dobrovoľnícky program. Do testovania online platformy sa v rámci Slovenskej republiky zapojili nasledujúce organizácie:

 • Centrum dobrovoľníctva, n.o.
 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 • Liga proti rakovine
 • Klub Pathfinder – Prieskumník
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum
 • Centrum pre filantropiu
 • Fest Anča
 • Dobrovoľnícke centrá Krajší deň v sieti nemocníc Svet zdravia
 • Gréckokatolícka charita Prešov
 • Slovenský Červený kríž
 • Komunitná nadácia Zdravé mesto
 • Žilinské dobrovoľnícke centrum
 • Pedagogická fakulta Univerzity  Mateja Bela


Ďakujeme im za podnetné pripomienky a návrhy k testovaniu on-line vzdelávacej platformy.

 

Značka kvality

Absolventi a absolventky on-line vzdelávania, ktorí vypracovali manuál dobrovoľníckeho programu, získali pre svoju organizáciu značku kvality.

Manuál dobrovoľníckeho programu je základným stavebným prvkom tvorby a úspešného riadenia dobrovoľníckeho programu každej organizácie. Dobre spracovaný dokument zefektívňuje interné procesy v organizácii, napomáha riešeniu krízových situácií a zvyšuje kvalitu dobrovoľníckej skúsenosti zapojených dobrovoľníkov.

 

LA 2 Logo seal final Ver

Značka kvality je udeľovaná absolventom a absolventkám on-line vzdelávania v oblasti manažmentu dobrovoľníctva cez platformu Levol-app, ktorí/ é s podporou mentora alebo mentorky vypracovali manuál dobrovoľníckeho programu pre svoju organizáciu.

Udelenie tejto značky kvality absolventovi/-tke vzdelávania a tým aj jeho/jej organizácii je potvrdením záujmu organizácie profesionálne riadiť svojich dobrovoľníkov a dobrovoľnícky program. Záujemcovia o dobrovoľníctvo tak môžu očakávať, že organizácia, do ktorej tímu majú záujem vstúpiť, má nastavené procesy ich zapájania do dobrovoľníckej činnosti. To je predpokladom získania pozitívnej dobrovoľníckej skúsenosti.

 

 

 

 

Kontaktná osoba pre projekt: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Kontaktná osoba pre testovanie aplikácie Levol-App: Dominka Hradiská, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pista magicafuturo digitaleneo sapiensplatformabsvc       eu flag co funded pos rgb left