V marci  2014 Platforma spolu s partnermi – dobrovoľníckymi centrami (Bratislavské dobrovoľnícke centrumDobrovoľnícke centrum Nitra a Dobrovoľnícke centrum košického kraja) – rozbehla projekt s názvom Dobrovoľníctvo pre všetkých. V projekte sme vďaka spolupráci dobrovoľníckych centier, organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a advokačných organizácií pracujúcich s ľuďmi so znevýhodnením zapojili spolu 69 mladých ľudí do 30 rokov s nedostatkom príležitostí do konkrétnych krátkodobých aj dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí v organizáciách a komunitách. Boli medzi nimi nezamestnaní mladí ľudia a ľudia so zdravotným znevýhodneným, či bývalí užívatelia drog a ľudia sociálne znevýhodnení.

Zistili sme, že dobrovoľnícka činnosť prispela k rozvoju ich kompetencii, sebavedomia a integrácie. Dobrovoľníci uviedli zmeny, ktoré sa v ich osobnom a u niektorých aj v profesionálnom živote odohrali po tom alebo počas toho, ako boli zapojení do dobrovoľníctva. V kompetenčných formulároch D-zručnosti pre zamestnanie dokázali pomenovať kompetencie, ktoré získali a niektorí z nich ich vedeli zúročiť na pracovnom pohovore. Každý dobrovoľníkov uviedol v hodnotení posun v určitej zručnosti/ zručnostiach, najmä mäkkých, ako boli komunikačné, prezentačné zručnosti, ale aj napr. zvýšenie sebavedomia, učenie sa trpezlivosti, cieľavedomosti a odvahe.

V projekte sme realizovali niekoľko hlavných aktivít:

  1. Kampaň zameranú na zapájanie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva – Nemaj blbý pocitblbypocit
  2. 4-dňové akreditované tréningy pre koordinátorov dobrovoľníkov v Košiciach a Bratislave zamerané na manažment mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením.
  3. Záverečný workshop a tlačovú konferenciu v Bratislave, na ktorých boli prezentované výsledky projektu a skúsenosti koordinátorov a dobrovoľníkov. Tlačovú správu nájdete tu
  4. Brožúrku o projekte, v ktorej sme zosumarizovali príbehy, svedectvá a odporúčania dobrovoľníkov, koordinátorov dobrovoľníkov a koordinátorov projektu nájdete tu: verzia na čítanieverzia pre tlač

V projekte sa nám podarilo prostredníctvom kampane Nemaj blbý pocit, ktorú sme pripravili v spolupráci s mediálnou agentúrou CARAT a reklamnou agentúrou 2create, osloviť nielen mladých ľudí, ale aj širokú verejnosť. Stránku kampane www.blbypocit.sk do decembra 2014 navštívilo 7173 unikátnych návštevníkov a video kampane na youtube malo viac ako 17000 pozretí. Na stránku kampane sa zaregistrovalo viac ako 500 ľudí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľníctvo a prostredníctvom jednoduchého formulára sa skontaktovali sa s jednotlivými dobrovoľníckymi centrami.

 

 

resized__200x65_logo_MSVVAS_SRTento projekt je spolufinancovaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR.