Tento výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Výšku minimálnej mzdy je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk.

Túto metódu odporúčame najmenej, keďže neberie do úvahy rôznorodosť dobrovoľníckych prác a teda aj ich ekonomickú hodnotu. 

 

Príklad: 

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2022 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom centre. 165 hodín x 4,023 Eur = 663,80 Eur. Suma 663,80 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.