Projekty, ktoré realizujeme, majú celoslovenský a medzinárodný rozmer s cieľom:

  • podporovať inkluzívne dobrovoľníctvo, teda zapájanie ohrozených ľudí do dobrovoľníctva
    (nezamestnaní, ľudia s postihnutím, seniori a pod..)
  • uznávať dobrovoľníctvo ako nástroj neformálneho vzdelávania, nástroj získania nových
    kompetencií a možnosť osobného a profesionálneho rastu
  • podporovať a zvyšovať kvalitu manažmentu dobrovoľníkov, koordinátorov dobrovoľníkov
    a dobrovoľníckych centier
  • realizovať cezhraničnú mobilitu dobrovoľníkov.