Značka kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je unikátny nástroj posudzovania a určovania štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre organizácie, ktoré s nimi pracujú, chcú svoj manažment zlepšovať či potvrdiť jeho kvalitu. Značka je rovnako užitočnou referenciou pre samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pri výbere organizácie, s ktorou budú spolupracovať.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

Štandardy kvality vznikli v roku 2014 a stali sa súčasťou dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku. 

 

Prečo a ako získať značku kvality

Čo znamená značka kvality pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 

Zoznam držiteľov značky kvality

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR iuventa_logo_sk__1_