Značka kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je unikátny nástroj posudzovania a určovania štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre organizácie, ktoré s nimi pracujú, chcú svoj manažment zlepšovať či potvrdiť jeho kvalitu. Značka je rovnako užitočnou referenciou pre samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pri výbere organizácie, s ktorou budú spolupracovať.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

Štandardy kvality vznikli v roku 2014 a stali sa súčasťou dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku. 

 

Ako získať značku kvality

Čo znamená značka kvality pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 

Zoznam držiteľov značky kvality

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SR iuventa_logo_sk__1_