ImproVal Logo FINAL Logo

Projekt so skráteným názvom ImproVal (Improving Validation in the Voluntary Sector) odštartoval 1.septembra 2018 a skončil 31. októbra 2020 (26 mesiacov).  

Do realizácie sa zapojilo 5 partnerov: 

  1. Opintotoiminnan Keskusliitto ry z Fínska - neformálne vzdelávacie centrum pre dospelých, ktorého cieľom je posilňovať a propagovať aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo, primárne financované a monitorované fínskym Ministerstvom vzdelávania a kultúry.
  2. STICHTING EDOS - nadácia realizujúca tréningové kurzy, projekty a iné vzdelávacie aktivity na stimuláciu a facilitáciu osobného a profesionálneho rozvoja dospelých a mladistvých, ktorí sú profesionálne alebo dobrovoľnícky aktívni na poli vzdelávania mladých a dospelých.
  3. LIFELONG LEARNING PLATFORM - platforma ktorá združuje 41 európskych sietí pracujúcich v oblasti vzdelávania, tréningov a mládeže, kľúčový partner Európskej komisie, člen expertných skupín Európskej komisie, Európskeho parlamentu a EESC (Liaison Group with organised civil society).
  4. OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITAET BAMBERG - stredne veľká univerzitá s akademickým dôrazom na humanitné, sociálne a ekonomické vedy, a tiež spoločenské vedy.
  5. Platformadobrovoľníckych centier a organizácií - občianske združenie a členská organizácia so 17 členskými organizáciami, vytvárajúca a propagujúca kvalitné prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, člen Rady vlády a Komory Rady vlády pre mimovládne a neziskové organizácie a Európskeho dobrovoľníckeho centrea CEV. 

Zameranie projektu:

Od začiaku programu Erasmus+ programu tu už bolo najmenej 15 projektov, ktoré istým spôsobom pracovali s témou uznávania zručností nadobudnutých v dobrovoľníctve, do ktorých bolo zapojených viac ako 50 organizácií v 20 členských štátoch EÚ. Súčasne, medzi týmito projektmi neboli vytvorené nijaké prepojenia a mosty.

Cieľom tohto projektu je zjednotiť a prepojiť prácu venovanú téme validácie v dobrovoľníctve. 

V rámci projektu sme zhromaždili a prezentovali dáta dlhodobého dopadu predošlých projektov zameraných na uznávanie s pridanou hodnotou pochopenia účelnosti validácie, a vypracovali  sme originálnu štúdiu toho, ako dobrovoľníci využili výstupy validácie. Vytvorili sme tiež odporúčania týkajúce sa metód, medzier vo výskume, nových projektov a európskej vzdelávacej politiky. 

www.improval.eu

 

 
Výstupy projektu
 
Kompendium:

Zhrnutie výsledkov mapovania a zbierka existujúcich nástrojov na validáciu kompetencií nadobudnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce.

JOKLOVÁ, Mária et.al. pdfValidation Tools for Volunteers: Compendium. Stupava, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 2019. 19s. (anglický jazyk)

JOKLOVÁ, Mária et.al. pdfValidácia v dobrovoľníctve: Kompendium. Stupaba, Platforma dobrovoľníckych centier a organizýcií, 2019. 19s. (preklad do slovenského jazyka)

Tools Collection/ On-line zbierka nástrojov validácie (anglický jazyk)

 
Štúdia:

Napriek všeobecne uznávanej skutočnosti, že dobrovoľníci počas svojej činnosti získavajú určité zručnosti a kompetencie, na validáciu ktorých už boli vytvorené viaceré nástroje, výsledky dosiahnuté v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vo formálnom vzdelávaní a na trhu práce stále uznávajú iba zriedka. Preto sme realizovali štúdiu s cieľom zistiť, či a ako dobrovoľníci  a dobrovoľnícke organizácie výsledky validácie využívajú. 

AICHINGER, Jens et.al. pdfValidation in Volunteering: A study on the outcomes and impact of the validation of volunteers’ competences. Bamberg, 2020. 4s. (anglický jazyk)

AICHINGER, Jens et.al. pdfValidácia v dobrovoľníctve: Štúdia o výsledkoch a účinku validácie kompetencií dobrovoľníkov. Bamberg, 2020. 4s. (preklad do slovenského jazyka)

 
Strategický dokument:

Cieľmi tohto dokumentu sú zabezpečiť dobrovoľníckemu sektoru pozíciu dôležitého hráča pre neformálne vzdelávanie; prispieť k prepojenosti a synchronizácii validačných projektov a aktivít v dobrovoľníckom sektore; podporiť a povzbudiť v tejto oblasti nové iniciatívy.

PEETERS, Jo et. al. pdfValidation in volunteering: policy and advocacy. Nijmegen, 2020. 14s. (anglický jazyk)

PEETERS, Jo et. al, pdfValidácia v dobrovoľníctve: stratégia a advokácia. Nijmegen, 2020. 12s. (slovenský jazyk)

 ImproVal Compendium Infographic

 

 Webinar series: Valuing competences in volunteering!, 16. a 22. jún 2020

K dispozícii sú záznamy z 3 webinárov v anglickom jazyku, ktoré sa zaoberajú validáciou kompetencií v dobrovoľníctve. Rozvrh a zoznam rečníkov TU.

Webinar 1: Volunteering in time of crisis: what lessons learned? (16 June 2020)

Webinar 2: Discussion on European initiatives for VNFIL in volunteering (16 June 2020) 

Webinar 3: VNFIL policies and volunteering: what canpolicy-makers do? (22 June 2020)

  

Webinár - Validation tools in the voluntary sector, 13. jún 2019

Pozrite si 80- minútový záznam z webinára v anglickom jazyku, v rámci ktorého sa dozviete viac o nástrojoch validácie kompetencií nadobudnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce v Európskej únii. Obsahuje aj prezentáciu 4 používaných nástrojov. Program webinára : 00:14 Marion Fields, Sivis Study Centre, ImproVal project: Overview on validation tools in the voluntary sector in Europe 15:35 Miikkael Ringman, Finnish Federation of Settlement Houses: NäytönPaikka, https://www.naytonpaikka.fi 32:45 Samia Fitouri, World Scout Bureau Europe: Empower yourself, https://www.scout.org/fr/node/6337 46:00 Luca Bianca Lóth, European Volunteer Centre: Lever Up, http://www.leverproject.eu/ 1:01:12 Jelena Kamenko Mayer, Croatian Volunteer Development Centre: Certificate of competences aquired through volunteering, https://kompetencije.hcrv.hr/en.

 
 
Koordinátorka projektu: Ing. Ida Adolfová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +421 918 326 416

ImproVal Logo download

Reference: 2018-1-FI01-KA204-047225