EVOLVET_logo_square

 

European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training

Odborné vzdelávanie a príprava koordinátorov dobrovoľníkov v Európe 

 

Obdobie medzinárodného projektu:
  • september 2015 – august 2017

 

Koordinátor medzinárodného projektu:

 

Partneri medzinárodného projektu:
  • Taliansko: LVIA (Taliansko)

Projekt sa zameriava na identifikovanie zručností koordinátorov dobrovoľníkov, na prípravu tréningu a vzdelávacích materiálov pre koordinátorov dobrovoľníkov so špecifickým zameraním na rozvojové dobrovoľníctvo.

EVOLVET_banner_blogger_700

Na základe zadefinovania kompetencií koordinátorov dobrovoľníkov vzniknú v rámci projektu osnovy pre vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré pomôžu dobrovoľníckych organizáciám venujúcim sa rozvojovým témam zistiť, aké zručnosti treba u koordinátorov a dobrovoľníkov posilniť, a tiež určia, na aké zručnosti sa treba zamerať pri náboroch pracovníkov a dobrovoľníkov.

V projekte pripravíme vzdelávacie materiály pre koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré budú zamerané na manažment rozvojových projektov, ale aj na prípravu a školenie dobrovoľníkov, ktorí sa na rozvojových projektoch priamo zúčastňujú.

Počas realizácie projektu sa partneri projektu podelia o svoje vedomosti a materiály v oblasti vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré v ich krajinách už existujú.

Výstupy projektu budú otestované priamo na koordinátoroch dobrovoľníkov pracujúcich v rozvojových organizáciách. V projekte tiež využijeme existujúce systémy uznávania vzdelávania – či už formálneho, neformálneho alebo informálneho, čo tiež prispeje k podpore transparentnosti a uznávaniu kvalifikácie a kompetencií koordinátorov dobrovoľníkov. Počas projektu sa koordinátori dobrovoľníkov zo všetkých zapojených krajín budú môcť zúčastniť na medzinárodných stretnutiach a vzdelávacích stretnutiach zameraných na manažment dobrovoľníkov.

 

Začiatok projektu:

  • Tlačová správa z 13.12.2015  TU.

 

Stretnutie k medzinárodnému projektu:

  • 27. – 30. novembra 2016Tretie medzinárodné stretnutie projektu EVOLVET je za nami. Štrnásť projektových koordinátorov a expertov v oblasti koordinovania dobrovoľníkov sa stretlo koncom novembra (v čase od 27. do 30. novembra 2016) vo Varšave na spoločnom stretnutí k projektu EVOLVET.
  • 09. – 12. decembra 2015 / Zástupcovia partnerských organizácií projektu EVOLVET sa po prvýkrát stretli, v meste Logroño Španielsku.  Stretli sa na ňom nielen projektoví koordinátori, ale aj odborníci, ktorí budú spolupracovať na príprave výstupov projektu. 
  • V úvode stretnutia účastníkov privítali zástupcovia koordinujúcej organizácie CONGDCAR spolu s reprezentantmi Regionálneho úradu pre vzťahy so zahraničím v kraji La Rioja a kolegom z partnerských organizácií predstavili projekt, jeho ciele a výstupy. 
  • Následne jednotliví partneri predstavili svoje organizácie a v prezentáciách sa zamerali najmä na tie aktivity, ktoré sa viažu k zameraniu projektu – teda k vzdelávaniu koordinátorov dobrovoľníkov alebo k práci v oblasti rozvoja. 
  • Druhý deň stretnutia bol zameraný na konkrétne kroky – partneri sa dohodli na termínoch ďalších stretnutí a začali pracovať na výstupoch projektu – dohodli sa na všeobecnej štruktúre materiálov projektu, ale aj na spôsobe ďalšej spolupráce.

 

Správy z tréningov:

  • Na jeseň 2016 sa uskutočnili tréningy koordinátorov dobrovoľníkov, v rámci projektu EVOLVET, u partnerov v Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku i u nás, na Slovensku! Čoskoro sa uskutočnia aj vo Fínsku. Tu sú fotky a správa.
  • Tretie medzinárodné stretnutie koordinátorov projektu EVOLVET v Poľsku (27. – 30. 11. 2016)

 

Webová stránka medzinárodného projektu: http://www.evolvetproject.eu/

Facebooková stránka medzinárodného projektu: https://www.facebook.com/Evolvet- project-112978182396674/?fref=ts

 

 

 

eu_flag_co_funded_pos__rgb__rightProjekt EVOLVET môžeme realizovať vďaka podpore Európskej komisie prostredníctvom Programu Erasmus+ – KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy.