Tento výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce vychádza z priemernej hrubej mzdy bez ohľadu na triedu zamestnania. Priemernú hrubú mzdu za predchádzajúci rok každoročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Táto mzda je však zverejnená ako mesačná mzda a nie mzda na hodinu. Pre výpočet hodinovej mzdy je preto možné použiť tabuľku, v ktorej sú uvedené aj mzdy podľa triedy zamestnaní. Tá totiž obsahuje aj priemernú hrubú hodinovú mzdu za všetky zamestnania. V tabuľke T1 na rok 2022 má hodnotu 8,56 Eur (viď výpočet podľa A). Pri výpočte sa počet hodín dobrovoľníckej práce vykonanej pre projekt vynásobí priemernou hrubou hodinovou mzdou.

 

Príklad: 

Pri výpočte ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce prijímateľ postupuje takto: Piati dobrovoľníci a dobrovoľníčky počas projektu v roku 2022 odpracovali spolu 165 hodín doučovania predmetov prvého a druhého stupňa základnej školy detí do 14 rokov v krízovom centre. 165 hodín x 8,56 Eur = 1 412,40 Eur. Suma 1 412,40 Eur tvorí ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce všetkých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte.