Na jeseň 2013 sme začali realizovať projekt VTI (Volunteering as a Tool for Inclusion). Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti so zapájaním dobrovoľníkov z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Platforma projekt koordinovala a spolupracovala na ňom so siedmymi partnermi:

•    Volunteer Ireland, Írsko

•    Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), Dánsko

•    ÖKA – National Volunteer Centre, Maďarsko

•    Volunteer Centre Osijek, Chorvátsko

•    PRO VOBIS – National Volunteer Centre, Rumunsko

•    brīvprātīgais.lv, Lotyšsko

•    Vol.To, Taliansko

Ciele projektu:

  1. 1.    Podeliť sa o skúsenosti so zapájaním ľudí z ohrozených skupín obyvateľstva do dobrovoľníctva v partnerských krajinách.
  2. 2.   Vytvoriť odporúčania pre koordinátorov dobrovoľníkov pre spoluprácu s dobrovoľníkmi z rôznych skupín (ľudia so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, migrantmi, seniormi, ľuďmi s duševným ochorením a ďalších skupín), ktoré môžu byť využívané aj ako súčasť vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov. Odporúčania pre koordinátorov dobrovoľníkov(AJ) sú zamerané na nastavenie inkluzívnejšieho dobrovoľníckeho programu (t.j.pre rôzne skupiny ľudí, viď. vyššie).
  3. 3.    Zozbierať príklady dobrej praxe už existujúcich v partnerských krajinách, ktoré budú zdrojom inšpirácie pre ďalšie dobrovoľnícke centrá a organizácie spolupracujúce s dobrovoľníkmi. Z týchto príkladov vznikla tátozbierka príkladov dobrej praxe(čoskoro prinesieme slovenský preklad).

resized__300x225_IMG_1777

Počas projektu sme uskutočnili a zúčastnili sa stretnutí vo všetkých partnerských krajinách. Cieľom stretnutí bolo podeliť sa o rôzne príklady zapájania ľudí so zdravotným postihnutím alebo iným znevýhodnením do dobrovoľníctva a tiež pracovať na produktoch projektu (súbore príkladov dobrej praxe a tiež odporúčaniach pre koordinátorov dobrovoľníkov):

•    Prvé stretnutie sa konalo v Bratislave v dňoch 14. – 15. novembra 2013.

•    Druhé stretnutie partnerov projektu sa konalo od 5. do 7. marca 2014 v írskom meste Dublin.

•    Tretie stretnutie v poradí sa uskutočnilo v dánskom meste Kodaň, v čase od 25. do 27. júna 2014.

•    Štvrté medzinárodné stretnutie sa konalo v čase od 29. septembra do 1. októbra 2014 v talianskom meste Turín.

•    Piate stretnutie partnerov zorganizovali maďarskí kolegovia v Budapešti, v termíne od 22. do 23. januára 2015.

•    Šiesty raz sa partneri stretli v rumunskom meste Cluj-Napoca v čase od 12. do 13. marca 2015.

•    Siedme stretnutie s uskutočnilo v čase od 22. do 23. apríla 2015 v chorvátskom meste Zadar.

•    Posledné stretnutie partnerstva hosťovali partneri z Lotyšska v čase od 18. do 19. júna 2015 v meste Riga.

Partnerstvo, ktoré vďaka projektu vzniklo fungovalo veľmi dobre a okrem cenných skúseností a produktov projektu vzniklo vďaka nemu aj veľa osobných priateľstiev a základov pre ďalšiu možnú spoluprácu. Veríme, že výsledky projektu prispejú k tomu, aby sa dobrovoľnícke organizácie viac otvorili, presvedčia ich, že do dobrovoľníctva sa môže zapojiť naozaj každý a poskytnú im informácie, ktoré im pomôžu prekonať obavy zo zapájania ľudí s rôznym znevýhodnením do dobrovoľníckych aktivít.

resized__200x55_EU_flag_LLP_SK_01

Projekt je financovaný z Programu celoživotného vzdelávania. Tieto informácie reprezentujú výlučne názor autora a Európska Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na tejto stránke.