Akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. 

Počas tréningu sú využívané rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexia. Zapamätanie naučeného posilňuje interaktívna práca v skupine a výmena skúseností počas diskusií. 32-hodinový akreditovaný tréning, rozdelený do 4 dní, prispôsobujeme skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok. Tréning ponúkame aj v online verzii, v ktorej je rozdelený do 8 stretnutí v trvaní 3,5 hod/stretnutie. Celý on-line tréning trvá približne 5 týždňov.

Súčasťou záverečnej skúšky je odovzdanie písomného spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho programu, ktorý budete mať príležitosť pred odovzdaním konzultovať. Úspešní absolventi/-tky kurzu (potrebné je absolvovať minimálne 90 % obsahu tréningu a odovzdať vypracované zadanie) získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.

 

Obsah tréningu
 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov,
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii

 

IMG_2805

 
Možnosti tréningu

Od roku 2013 sme vyškolili viac ako 200 účastníkov tréningov manažmentu dobrovoľníkov. Realizovali sme tiež medzinárodný tréning manažmentu dobrovoľníkov. Školíme aj organizácie vysielajúce dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Na želanie školíme aj v anglickom jazyku a taktiež mimo naplánovaných termínov. K dispozícii sú:

 • otvorené tréningy: realizujeme minimálne 2x ročne – na jar a na jeseň. Vopred o nich informujeme. Prehľad aktuálnych kurzov poskytovaných Platformou nájdete vždy aktualizované na tejto stránke.
 • uzavreté tréningy: poskytujeme tiež individuálne súkromné tréningy prispôsobené potrebám Vašej organizácie. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Reakcie účastníkov tréningu
 •  „Bolo to asi najlepšie školenie, na ktorom som sa zúčastnila.“
 • „Všetky lektorky sú odborníčky vo svojom odbore. Som rada, že som dostala šancu tento kurz absolvovať. Stretli sme tu aj zaujímavý, rôznorodý kolektív.“
 • „Mám fantáziu, že všetky moje budúce školenia budú takéto. Boli ste skvelé a ďakujem. Najlepšie školenie na akom som bola.“
 • „Bolo veľmi pozitívne, že ste držali čas, neskracovali, hoci to bolo náročné. Veľké pozitíva boli aj osobné skúsenosti.“
 • „Počas tréningu som nadobudla množstvo sebapoznania, vedomostí a nástroje na prácu s dobrovoľníkmi, ktoré som si vedela predstaviť z praxe.“
 • „Dostala som väčší obraz o dobrovoľníctve. Že je dobrá profesionalizácia... prístup k dobrovoľníctvu a ich manažovaniu. Uvedomenie si hodnôt dobrovoľníctva. Pozerať sa na "špičky" a nebáť sa stanoviť kritériá.“
 • „Dozvedela som sa o dôležitosti výberu a koordinácie dobrovoľníkov, o roli koordinátora, sprevádzača, supervízora. O rôznych typoch motivácie-ako ju sledovať, napĺňať, prehodnocovať. Že sa zvyšuje trend "sebeckého dobrovoľníka"
 • „Viem, ako sa starať o seba, že nestačí len aby dobrovoľník chcel, ale množstvo faktorov, ktoré pomáhajú nájsť vhodného dobrovoľníka.“
 • „Veľmi veľa vecí mi to dalo, z ktorých by som vypichol dôležitosť vlastných hraníc, hodnôt a identity organizácie, rôzne typy motivácií a ako s nimi pracovať.“
 • „Zistila som, ako predísť tomu aby dobrovoľníci odchádzali, ako ich motivovať a pracovať s nimi. Ako pracovať so sebou, aby som dobrovoľníkov mohla lepšie viesť.“
 • „Dozvedela som sa všetko potrebné na rozbehnutie dobrovoľníckej činnosti.“
 

_DSC2720

 

Tréningy sú podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. 

minv   Nivam logo farebna verzia 2

 

USKUTOČNENÉ TRÉNINGY

2023
Žilina (20. máj –  1. jún 2023) – tréning bol zameraný na prácu s formulárom žiadosti o akreditáciu pre dotácie na podporu dlhodobého dobrovoľníctva
Trenčín (27. september – 10. október 2023) – tréning bol realizovaný pre verejnosť

2022
online (19. január - 22. február 2022) - tréning bol realizovaný v spolupráci s Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja
online (1. marec -12. apríl 2022)- tréning bol organizovaný pre verejnosť
Trenčín (25. august - 6. september 2022) - Program zavádzania integračných dobrovoľníckych programov, tréning bol realizovaný v spolupráci s organizáciou Mareena
Košice (8. - 20. september 2022) - Program zavádzania integračných dobrovoľníckych programov, tréning bol realizovaný v spolupráci s organizáciou Mareena
online + prezenčne v Banskej Bystrici (9. - 21. november 2022) - tréning bol súčasťou programu podpory zavádzania dobrovoľníckych programov v sociálnych službách (info)

2021
online (november) – Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre študentov UMB
online (9. november – 9. december 2021) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
online (20. apríl - 20. máj 2021) (info)

2020 - 2016
online (10. november - 10. december 2020)
Banská Bystrica (7. - 10. október 2019) - Akreditovaný tréning Mažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (info)
Bratislava (marec - apríl 2019) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, večerná škola (info)
Banská Bystrica (15. - 18. október 2018) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Bratislava (18. - 21. jún 2018) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
Trnava (13. - 16. jún 2017) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (len pre členov MVO pôsobiacich na území mesta Trnava)
Bratislava (6. - 9. jún 2017) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (info)
Banská Bystrica (21. - 24. november 2016) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (info)
Košice (27. - 30. september 2016) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (info)
Bratislava (13. - 17. jún 2016) - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (info)
Bratislava (10. marec 2016) - Medzinárodný tréning mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením (info)