resized__200x164_DSC_0187___Copy

Platforma združuje odborníkov a odborníčky, ktoré sa niekoľko rokov venujú praxi, teórii a legislatíve dobrovoľníctva. Vytvorili sme 4-dňový, 32 hodinový, akreditovaný tréning šitý na mieru podľa potrieb koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tréning realizujeme na celom Slovensku.

Tréning je určený pre pracovníkov/-čky a dobrovoľníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.

Tréning poskytuje náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri
práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Vytvára priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmii, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Počas realizácie tréningu sú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/ smernice v organizácií,  splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/ osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu  je prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/-čok. Úspešní  absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

 

_DSC2720Obsah:
 • Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, trendy, výzvy
 • Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu
 • Financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Práca s verejnosťou, nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov,
 • Výber dobrovoľníkov
 • Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov
 • Supervízia dobrovoľníkov a supervízia koordinátorov dobrovoľníkov
 • Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena
 • Motivácia a udržanie dobrovoľníkov
 • Riešenie problémov s dobrovoľníkmi
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi
 • Vytvorenie a konzultácia „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii

IMG_2805

Úspechy

Od roku 2013 sme vyškolili viac ako 200 účastníkov tréningov manažmentu dobrovoľníkov.
Realizovali sme tiež medzinárodný tréning manažmentu dobrovoľníkov.
Na želanie školíme aj v anglickom jazyku.
Školíme aj organizácie vysielajúce dobrovoľníkov do rozvojových krajín.

 

 

open_doorOtvorené tréningy

realizujeme minimálne 2x ročne – na jar a na jeseň. Vopred o nich informujeme.

 

 

door_closedUzavreté tréningy

Ak máte záujem o kurz prispôsobený potrebám Vašej organizácie. Kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Radi pripravíme školenie aj mimo plánovaných termínov.

 

 

 Čo o tréningoch povedali účastníci?

 „Bolo to asi najlepšie školenie, na ktorom som sa zúčastnila.“

„Všetky lektorky sú odborníčky vo svojom odbore. Som rada, že som dostala šancu tento kurz absolvovať. Stretli sme tu aj zaujímavý, rôznorodý kolektív.“

„Mám fantáziu, že všetky moje budúce školenia budú takéto. Boli ste skvelé a ďakujem. Najlepšie školenie na akom som bola.“

„Bolo veľmi pozitívne, že ste držali čas, neskracovali, hoci to bolo náročné. Veľké pozitíva boli aj osobné skúsenosti.“

„Počas tréningu som nadobudla množstvo sebapoznania, vedomostí a nástroje na prácu s dobrovoľníkmi, ktoré som si vedela predstaviť z praxe.“

„Dostala som väčší obraz o dobrovoľníctve. Že je dobrá profesionalizácia... prístup k dobrovoľníctvu a ich manažovaniu. Uvedomenie si hodnôt dobrovoľníctva. Pozerať sa na "špičky" a nebáť sa stanoviť kritériá.“

„Dozvedela som sa o dôležitosti výberu a koordinácie dobrovoľníkov, o roli koordinátora, sprevádzača, supervízora. O rôznych typoch motivácie-ako ju sledovať, napĺňať, prehodnocovať. Že sa zvyšuje trend "sebeckého dobrovoľníka"

„Viem, ako sa starať o seba, že nestačí len aby dobrovoľník chcel, ale množstvo faktorov, ktoré pomáhajú nájsť vhodného dobrovoľníka.“

„Veľmi veľa vecí mi to dalo, z ktorých by som vypichol dôležitosť vlastných hraníc, hodnôt a identity organizácie, rôzne typy motivácií a ako s nimi pracovať.“

„Zistila som, ako predísť tomu aby dobrovoľníci odchádzali, ako ich motivovať a pracovať s nimi. Ako pracovať so sebou, aby som dobrovoľníkov mohla lepšie viesť.“

„Dozvedela som sa všetko potrebné na rozbehnutie dobrovoľníckej činnosti.“

 
Naše tréningy bývajú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Screenshot 2018 09 18 10.35.37

 

USKUTOČNENÉ TRÉNINGY:

 

Banská Bystrica - 7. - 10.10.2019 - Akreditovaný tréning Mažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO
Bratislava - 5.3.-23.4.2019 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, večerná škola INFO
Banská Bystrica - 15. - 18.10.2018 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Bratislava - 18. - 21. 6. 2018 - Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
Trnava – 13. – 16. 6. 2017 – Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (len pre členov MVO pôsobiacich na území mesta Trnava)
Bratislava – 6. – 9. 6. 2017 – Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO
Banská Bystrica – 21. – 24. 11. 2016 – Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO
Košice 27. – 30.09.2016  Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  INFO
Bratislava 13. – 17.06.2016 Akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok INFO
Bratislava 10.03.2016 Medzinárodný tréning mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením INFO