Počas roka 2022 sme zorganizovali naše osvedčené akreditované tréningy – Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorých sa spolu zúčastnilo 81 účastníkov a účastníčok.

V priebehu roka 2022 sme zrealizovali až 7 akreditovaných vzdelávaní, z čoho 5 z nich bol tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, kde dva tréningy boli obsahovo prispôsobené zavádzaniu integračných dobrovoľníckych programov so zameraním na integráciu odídencov z Ukrajiny a jeden bol súčasťou programu podpory zavádzania dobrovoľníckych programov v sociálnych službách.

Ďalšie 2 zrealizované tréningy sa týkali Service learningu, kde jeden z nich bol realizovaný v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Krajskou inovačnou a rozvojovou agentúrou primárne pre zástupcov/kyne škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Druhý bol realizovaný v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Doteraz tréningy úspešne ukončila tretina účastníkov a ďalšie dve tretiny účastníkov ešte pracujú na svojich záverečných zadaniach, nakoľko tréningy sa konali prevažne v druhej polovici roka 2022 a kvalitné vypracovanie záverečného zadania je podmienkou získania osvedčenia o akreditovanom vzdelávaní s hlavičkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.