PLATFORM

May 2024Novinky

Jarný kongres v hlavnom meste dobrovoľníctva

Centrum európskeho dobrovoľníctva (CEV), ktorého sme členom, organizovalo 15. - 17. mája 2024 jarný kongres spojený s Valným zhromaždením členov CEV.

May 2024Novinky

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo viac ako 5500 ľudí

16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva sa konal od 20. do 26. mája 2024. 

May 2024Novinky

Štartujeme 16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami odštartovala 20. mája 2024 v poradí už 16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá bude trvať do 26. mája 2024. 

May 2024Novinky

Hľadáme hrdinov a hrdinky malých veľkých skutkov

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, prihláste sa do kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa uskutoční od 20. do 26. mája 2024. 

Apr 2024Novinky

Ponúkame bezplatný akreditovaný tréning

Získajte vedomosti a skúsenosti so service learningu. V máji 2024 otvárame ďalší turnus akreditovaného Inovačného vzdelávania na tému Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Apr 2024Novinky

Pozvánka na fokusové skupiny na tému Dobrovoľníctvo v čase krízy

Na fokusovej skupine vám predstavíme výsledky reprezentatívneho výskumu o dobrovoľníctve v čase krízy a spoločne chceme diskutovať o vašich skúsenostiach.

Apr 2024Novinky

Zlepšenie podmienok pre zapájanie ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií získala grant od Európskeho centra dobrovoľníctva na rozvoj inkluzívneho dobrovoľníctva.

Apr 2024Novinky

Hľadáte hrdinov malých veľkých skutkov?

Štartujeme prihlasovanie do 16. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva.

Mar 2024Novinky

Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia Srdce na dlani

15. ročník národného ocenenia výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov je úspešne za nami. Ocenenia boli udelené v 9 kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.

Feb 2024Novinky

Akreditované vzdelávanie Service learning v Čechách

V spolupráci s Národní Asociace Dobrovolnictví sme vo februári realizovali akreditované vzdelávanie Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.