PLATFORM

Dec 2022Novinky

Service learning v univerzitnom prostredí

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozývame na januárový kurz Service-learning vo vysokoškolskom vzdelávaní. Prihlasovanie je otvorené do 10. januára 2023.

Nov 2022Novinky

Pozývame vás na bezplatný tréning

Získajte vedomosti a skúsenosti so service learningu. V decembri 2022 otvárame ďalší turnus akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

Nov 2022Novinky

Prečítajte si výstupy z konferencie Na spolupráci záleží

Na konferencii, ktorú organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií, dospeli zástupcovia MNO k dôležitým záverom.

Nov 2022Novinky

Vláda schválila návrh novely Zákona o dobrovoľníctve

8. novembra 2022 schválila Vláda návrh novely Zákona o dobrovoľníctve, ktorej súčasťou je aj finančný mechanizmus na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov.

Oct 2022Novinky

Pozvánka na konferenciu tretieho sektora v duchu stupavských konferencií

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií organizujú 7. až 9. novembra 2022 konferenciu pre mimovládne organizácie. Účasť na konferencii je bezplatná.

Oct 2022Novinky

Tretí ročník prestížneho oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Oct 2022Novinky

Rozbiehame program podpory zavádzania dobrovoľníckych programov v sociálnych službách

Cieľom programu je podporiť zavádzanie dobrovoľníckych programov do oblasti sociálnych služieb v rámci procesov ich deinštitucionalizácie a práce s komunitou. Prihlásenie do tohto BEZPLATNÉHO programu je otvorené do 31. októbra. Počet miest je limitovaný.

Oct 2022Novinky

Konferencia bola plná inšpirácie a dobrých príkladov

Konferencia Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj sa uskutočnila 11. októbra 2022 v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa jej vyše 100 účastníkov a účastníčiek, žiakov a žiačiek základných a stredných škôl, učiteľov a učiteliek, zástupcov a zástupkýň z mimovládneho sektora a samospráv.

Oct 2022Novinky

Na Slovensku hľadáme výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok na krajskej a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie Srdce na dlani je možné zasielať do 10. novembra 2022. 

Sep 2022Novinky

14. ročník Týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami

Organizácie otvorili aj tento rok množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo celkovo 3447 ľudí.