logo TD 7Týždeň dobrovoľníctva je kampaň zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií. Prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Týždeň dobrovoľníctva sa kobal v termíne 23. – 29. júna 2023. Kampaň sa koná v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami, ktoré organizačne zabezpečujú aktivity v jednotlivých krajoch.

Počas Týždňa dobrovoľníctva je možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, firmy, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska. Organizácie z celého Slovenska sa môžu prihlásiť cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk. Musia uviesť základné údaje o svojej organizácii a informáciu o tom, kto bude aktivity koordinovať. Ďalej si zvolia aktivitu, ktorou sa chcú do Týždňa zapojiť – môže ísť o Deň otvorených dverí, dobrovoľnícku aktivitu alebo o rôzne workshopy na tému dobrovoľníctva, ktorými zvýšia povedomie o dobrovoľníctve. Organizácie sa môžu na Týždeň dobrovoľníctva prihlasovať štandardne do konca augusta daného roku.

Pre verejnosť je následne od 1. júna zverejnený program aktivít a spustená možnosť prihlasovania sa na ne. Väčšinou ide o jednoduché aktivity ako je napríklad úprava prostredia, zariadenia, buď exteriéru alebo interiéru, ďalej maľovanie, kosenie či hrabanie. Neraz ide aj o prácu s klientmi organizácií – rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. 

Týždeň dobrovoľníctva organizujú naprieč Slovenskom jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. Je určený všetkým, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. Počas Týždňa dobrovoľníctva sa dobrovoľníci zoznámia s novými ľuďmi a zostane v nich dobrý pocit z toho, že pomohli tým, ktorí to potrebujú.

V roku 2023 sa do kampane zapojilo 6 469 ľudí dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí odpracovali viac ako 25 000 dobrovoľníckych hodín.

Viac o histórii podujatia, termínoch a spôsobe prihlasovania nájdete na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk.