Týždeň dobrovoľníctva je kampaň zameraná na propagáciu dobrovoľníctva a práce dobrovoľníckych organizácií, ktorá sa bude tento rok konať už po 12. raz. Prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku, do ktorých sa môže zapojiť každý bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť s dobrovoľníctvom.

Týždeň dobrovoľníctva sa v posledných rokoch koná vždy v termíne 16. – 22. september. Jeho myšlienka nadväzuje na Deň dobrovoľníctva, ktorý prvýkrát v roku 2009 organizovalo C.A.R.D.O. - Národné dobrovoľnícke centrum. Kampaň sa koná v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami, ktoré organizačne zabezpečujú aktivity v jednotlivých krajoch.

Prihlasovanie organizácií, ktoré chcú privítať dobrovoľníkov, je možné od polovice júna cez stránku wwww.tyzdendobrovolnictva.sk. Súčasťou tohtoročnej kampane je aj podujatie Naše Mesto.

Vďaka tisíckam ľudí ochotných pomáhať sa aj tento rok v septembri Slovensko zmení na krajinu dobrých skutkov. Veríme, že opät sa do pripravených podujatí zapojí mnoho skvelých ľudí, ktorí chcú venovať svoj voľný čas pomoci iným. Vďaka dobrovoľníkom bude od septembra na Slovensku opäť viac dôkazov, že dobré skutky sa dejú. Pridajte sa tiež! Benefitom je možnosť spoznať nové tváre a zostane vo vás aj dobrý pocit z toho, že pomáhate tam, kde je to naozaj potrebné. Prihlasovanie na aktivity bude možné od 1.9.2020.

V roku 2019 sa do kampane v rámci celého Slovenska zapojilo 6846 ľudí dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo je doposiaľ najvyšší počet, odkedy sa podujatie plné dobrých skutkov na Slovensku organizuje. Vo viac ako 400 organizáciách dobrovoľníci a dobrovoľníčky spolu nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín.

Viac o histórii podujatia, termínoch a spôsobe prihlasovania nájdete na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk.