Prvý tohtoročný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa konal v Bratislave v období od 5. marca 2019 do 23. apríla 2019.

Realizovali sme ho v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a formou tzv. večernej školy, kedy sa v čase od 16:00 do 19:00 vzdelávalo a svoje skúsenosti zdieľalo 13 účastníkov a účastníčok. Boli vo veku 22 – 64 rokov a väčšina z nich zastupovala organizáciu, v ktorej sa zaoberajú koordináciou dobrovoľníkov. Všetci nadobudli nové vedomosti, zručnosti a zvýšili svoje kompetencie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a mi veríme, že sa im podarí zužitkovať ich vo svojej práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Tréning pozostával zo 6 stretnutí a vďaka rôznorodosti účastníkov určite napomohol a sieťovaniu organizácií a obohateniu nie len ich, ale aj tréneriek.

Ďalší akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok budeme organizovať v októbri 2019. Pokiaľ máte záujem o informácie, prihláste sa na obder nášho Newslettra (vyplnením údajov na spodnej strane tejto stránky).

Pre absolventov a absolventky tohto tréningu ponúkame aktuálne nadstavbový akreditovaný tréning Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením.

 

IMG 0188 IMG 0178 IMG 0822

 

Tento tréning sme zrealizovali ako súčasť projektu Služby II., podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

iuventa logo minedu pdco logologo BDC