Už tradične v prvom polroku vytvárame vzdelávaciu ponuku našich osvedčených akreditovaných tréningov – Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

V prvej polovici roka 2021 sme otvorili 4 kurzy, ktorých sa zúčastnilo spolu 48 ľudí. Jeden termín Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a tri termíny tréningu Service learning, z ktorých jeden bol obsahovo prispôsobený pracovníkom s mládežou, doteraz úspešne ukončila polovica z nich. Druhá časť ešte pracuje na svojich záverečných zadaniach, ktorých kvalitné vypracovanie je podmienkou získania osvedčenia s hlavičkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Je pre nás dôležité, aby tréning neponúkal iba teoretické vedomosti, ale poskytol v rámci možností aj uchopiteľný výstup - nástroj, či postup, ako so získanými informáciami ďalej pracovať a aplikovať ich do reálneho života organizácie či školy.

Po letných prázdninách pre Vás plánujeme otvoriť nové termíny, v ponuke bude aj tréning Merania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. Sledujte náš web alebo sa prihláste k odberu newslettra, aby Vám nové termíny neušli.

Aktivity sú podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

logo minedulogo iuventa novélogo Nadacia BLUE