PLATFORMA

máj 2017Novinky

Spätná väzba na naše tréningy – časť II.

Prínosy tešia, nedostatky mrzia. Jedno i druhé dáva príležitosť na zlepšenie – a o to nám ide.

máj 2017Novinky

Portugalská bodka za projektom EVOLVET

V rámci medzinárodného projektu EVOLVET sa uskutočnilo v dňoch 26. až 29. apríla 2017 záverečné stretnutie partnerov projektu EVOLVET. Stretnutie sa konalo v portugalskom meste Porto za účasti trinástich zástupcov partnerských organizácií. Spoločne vyhodnotili naplnené ciele projektu a dokončili posledné úpravy publikácie, na ktorej pracovali posledné dva roky. Záverečné stretnutie tak bolo bodkou za projektom EVOLVET.

máj 2017Novinky

EVOLVET – konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch

Dňa 18. mája 2017 sa konala v Banskej Bystrici konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch. Konferenciu zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci medzinárodného projektu EVOLVET.

máj 2017Novinky

AKREDITOVANÝ TRÉNING Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – jún 2017

Od 6. do 9. júna 2017 sa v Bratislave uskutoční akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete tu.

máj 2017Novinky

Konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch

Dňa 18. mája 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční  konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch. Konferenciu organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci medzinárodného projektu EVOLVET.   

máj 2017Novinky

Spätná väzba na naše tréningy – časť I.

Spätná väzba – akákoľvek – je vždy dôležitá. Posúva vpred, zlepšuje výkon. Dáva nám pocítiť, že to, čo robíme niekomu stojí za to, aby nám venoval čas a vyjadril svoj názor, nech sa môžeme zdokonaliť. Za to sme vďační.

apr 2017Novinky

AKREDITOVANÝ TRÉNING Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – jún 2017

Od 6. do 9. júna 2017 sa v Bratislave uskutoční akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete tu.

apr 2017Novinky

Dobrovoľníctvo v sociálnych inštitúciách v Holandsku – správa zo študijného pobytu

V rámci aktuálne prebiehajúceho medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov v sociálnych zariadeniach v strednej a východnej Európe (so skratkou SoVol) sme absolvovali celotýždňové školenie v holandskom meste Utrecht.

apr 2017Novinky

Posledné stretnutie partnerov projektu EVOLVET v Portugalsku

V čase od 26. do 29. apríla 2017 sa predstavitelia siedmich partnerských organizácií zapojených do projektu EVOLVET podporeného Európskou komisiou v rámci programu Erazmus+ stretnú v portugalskom meste Porto. 

feb 2017Novinky

Získať Štandard kvality sa oplatí čoraz viac

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.