Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a značka s nimi spojená „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ je produkt, ktorý dobrovoľníckym organizáciám pomáha identifikovať slabé miesta pri realizácií ich dobrovoľníckych programov a zlepšovať sa pri poskytovaní služby svojej cieľovej skupine.

Proces sebahodnotenia je doplnený externým hodnotením expertiek, ktoré sú pripravené okrem zhodnotenia aktuálneho stavu poskytnúť aj poradenstvo v oblasti možností zlepšenia práce dobrovoľníckej organizácie.

Aby sme túto službu mohli organizáciám ponúkať na celom Slovensku a mali možnosť ponúkať okrem virtuálnych aj osobné stretnutia, rozšírili sme zoznam hodnotiteliek o ďalších päť dám, ktoré sú odteraz pripravené konzultovať organizáciám (nielen) v ich krajskej pôsobnosti možnosti skvalitňovania dobrovoľníckych programov.

Janka Števaňáková (V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená), Magdaléna Šimková (Bratislavské dobrovoľnícke centrum), Veronika Kosková (Centrum dobrovoľníctva, n.o., Banská Bystrica), Zuzka Ševčíková a Denisa Marienková (obe z TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o. z.) absolvovali vo februári a marci zaškoľovací webinár na prípravu hodnotiteliek pre udeľovanie značky kvality.

Milé kolegyne, vitajte v tíme hodnotiteliek. Želáme veľa príjemných stretnutí s ľuďmi šíriacimi dobro vo svojich komunitách.

 

stand

 

 

Viac informácií o Štandardoch kvality manažmentu dobrovoľníctva nájdete TU.

 

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníctva realizujeme aj vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

iuventa  logo minedu