PLATFORMA

Apr 2020Novinky

Koronavírus: Dôležité informácie o zmenách v plánovaných akreditovaných tréningoch a školeniach

Mar 2020Novinky

Manuál pre samosprávy: Ako organizovať dobrovoľníkov počas pandémie COVID-19

Manuál pre samosprávy a občianske organizácie aj s dokumentmi na stiahnutie.

Mar 2020Novinky

Komplexný prehľad: Zásady a odporúčania pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v čase koronavírusu

Mar 2020Novinky

Zásady zapojenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v čase koronavírusu, ak už sme sa rozhodli s nimi spolupracovať

Mar 2020Novinky

Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu: Rady a odporúčania

V čase krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 solidarita v celej Európe rastie. Mnoho ľudí sa zapája do dobrovoľníckej pomoci a podpory rôznych skupín obyvateľstva zasiahnutých následkami aktuálneho diania.

mar 2020Novinky

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v PREŠOVE

Pripravili sme pre vás akreditovaný tréning "Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok", ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-16.mája 2020 v Prešove.

mar 2020Novinky

Druhé medzinárodné stretnutie k projektu EDUVOL vo Varšave

V dňoch 4. a 5. marca 2020 sa  Betka Brozmanová Gregorová zúčastnila druhého medzinárodného stretnutia k projektu EDUVOL, ktorý koordinujeme. 

mar 2020Novinky

Rozširujeme tím hodnotiteliek značky kvality

Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a značka s nimi spojená „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ je produkt, ktorý dobrovoľníckym organizáciám pomáha identifikovať slabé miesta pri realizácií ich dobrovoľníckych programov a zlepšovať sa pri poskytovaní služby svojej cieľovej skupine.

mar 2020Novinky

Akreditované vzdelávanie Service learning v Košiciach

Na prelome mesiacov apríl a máj 2020 sme pre vás pripravili akreditovaný vzdelávací program "Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu". 

mar 2020Novinky

Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov, Bratislava

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje v partnerstve s našou platformou akreditovaný tréning zameraný na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.