Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ponúka do konca roka 2020 limitovanú možnosť získať značku kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre vašu organizáciu bezplatne.

Značka kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je unikátny nástroj posudzovania a určovania štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre organizácie, ktoré s nimi pracujú, chcú svoj manažment zlepšovať či potvrdiť jeho kvalitu. Značka je rovnako užitočnou referenciou pre samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pri výbere organizácie, s ktorou budú spolupracovať. Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

Práve teraz môže prvých 10 organizácií, ktoré sa prihlásia do hodnotiaceho procesu, prejsť celým procesom získania značky bezplatne. Platforma poskytne konzultácie, prevedenie hodnotiacim procesom až po zisk samotnej značky. Tá je dôležitou pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pri výbere kvalitnej organizácie, s ktorou sa rozhodnú spolupracovať, či pre donorov pri potvrdení kvality vášho manažmentu dobrovoľníkov.

Ako získať značku kvality

 

Bezplatný online workshop: Spoznajte značku kvality práce s dobrovoľníkmi

Zároveň pre všetkých, ktorí sa o značke kvality a procese jej získania chcú dozvedieť viac, ponúkame bezplatný workshop, na ktorom predstavíme myšlienku značky kvality či jej prínosy i výhody pre organizácie.

Workshop bude užitočný pre organizácie, ktoré sa ešte do sebahodnotenia nepustili a majú z toho obavy, ale aj pre tých, ktorí sa v procese získavania značky zastavili. Predstavíme systém hodnotenia, postupy, sebahodnotiaci formulár a hlavne ideu, ktorá za celým procesom hodnotenia stojí. Priblížime jednotlivé indikátory kvality a ukážeme príklady ich naplnenia. 

Workshop prebehne v piatok 27. novembra od 14:00 do 15:00 bezplatne, prihlásiť sa naň môžete na tomto odkaze.

 

Štandardy kvality vznikli v roku 2014 a stali sa súčasťou dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má organizácia hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku. Získať je možné základný, vyšší alebo najvyšší štandard kvality.

 

Spoznajte značku kvality v krátkom videu

iuventa  logo minedu