Pozývame Vás na on-line worskhop s Betkou Brozmanovou Gregorovou dňa 11. novembra 2020 o 14,00 hod.

Workshop je organizovaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. 

Budeme diskutovať o tom, prečo merať hodnotu dobrovoľníctva a v akých rôznych oblastiach môžeme prínosy dobrovoľníctva zisťovať. Zameriame sa na ekonomickú hodnotu dobrovoľníctva. Predstavíme rôzne prístupy k vyčíslovaniu ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva na konkrétnych príkladoch.

Termín: 11.11.2020, 14:00-15:30

Workshop sa bude realizovať cez platformu Zoom. Na workshop sa registujte vopred: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqd-GrqD8qGtS_Wf75nUjcrF7pVocUfn2k

Po registrácii Vám príde potvrdzujúci email s linkom, cez ktorý sa pripojíte. 

Účasť je bezplatná.

Workshop vedie: Alžbeta Brozmanová Gregorová  

Hodnota dobrovoľníctva prečo a ako ju merať a evidovať