Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje od 9. do 15. novembra Dni vedy, ktorých súčasťou bude aj online workshop Hodnota dobrovoľníctva - prečo a ako ju merať a evidovať.

Workshop sa uskutoční 11. novembra 2020 od 14:00 v online forme a prinesie diskusiu o tom, prečo merať hodnotu dobrovoľníctva a v akých rôznych oblastiach môžeme prínosy dobrovoľníctva zisťovať. Zameria sa na ekonomickú hodnotu dobrovoľníctva a predstaví rôzne prístupy k vyčíslovaniu ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva na konkrétnych príkladoch.

Na workshop sa môžete registrovať už teraz na tomto linku