Zapojte sa do prieskumov: Legislatívne prekážky v dobrovoľníctve či uznávanie skúseností na strane zamestnávateľov

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií realizuje v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dva prieskumy, ktoré budú dôležitou súčasťou prípravy legislatívnych zmien v oblasti dobrovoľníctva či priblíženia uznávania dobrovoľníckych skúseností na strane zamestnávateľov v praxi.

Prvý prieskum sa zameriava na identifikáciu legislatívnych prekážok pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. V rámci našej intenzívnej advokačnej činnosti budú jeho výsledky nápomocné a využité pri ďalších právnych úpravách v oblasti dobrovoľníctva tak, aby legislatíva reflektovala potreby dnešnej praxe. Zapojte sa vyplnením krátkeho dotazníka: 

Vyplniť dotazník "Legislatívne prekážky v oblasti dobrovoľníctva"

 

Rovnako realizujeme prieskum určený pre zamestnávateľov. Zameraný je na oblasť uznávania zručností nadobudnutých dobrovoľníctvom, ktoré má snahu PDCO stále viac zapojiť do bežnej praxe na pracovnom trhu. Prieskum pomôže pochopiť potreby zamestnávateľov a súčasný pohľad na túto tému.

Dotazník pre zamestnávateľov "Uznávanie dobrovoľníckych zručností"

 

Krátke dotazníky je možné vypĺňať do 2. decembra 2020, ďakujeme za vašu účasť.