PLATFORMA

Mar 2020Novinky

Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu: Rady a odporúčania

V čase krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 solidarita v celej Európe rastie. Mnoho ľudí sa zapája do dobrovoľníckej pomoci a podpory rôznych skupín obyvateľstva zasiahnutých následkami aktuálneho diania.

mar 2020Novinky

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v PREŠOVE

Pripravili sme pre vás akreditovaný tréning "Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok", ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-16.mája 2020 v Prešove.

mar 2020Novinky

Druhé medzinárodné stretnutie k projektu EDUVOL vo Varšave

V dňoch 4. a 5. marca 2020 sa  Betka Brozmanová Gregorová zúčastnila druhého medzinárodného stretnutia k projektu EDUVOL, ktorý koordinujeme. 

mar 2020Novinky

Rozširujeme tím hodnotiteliek značky kvality

Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a značka s nimi spojená „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“ je produkt, ktorý dobrovoľníckym organizáciám pomáha identifikovať slabé miesta pri realizácií ich dobrovoľníckych programov a zlepšovať sa pri poskytovaní služby svojej cieľovej skupine.

mar 2020Novinky

Akreditované vzdelávanie Service learning v Košiciach

Na prelome mesiacov apríl a máj 2020 sme pre vás pripravili akreditovaný vzdelávací program "Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu". 

mar 2020Novinky

Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov, Bratislava

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje v partnerstve s našou platformou akreditovaný tréning zameraný na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

feb 2020Novinky

Európsky zbor solidarity?

V Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií od konca januára 2020 hosťujeme dobrovoľníčku Saru z Talianska vyslanú organizáciou Noi@europe a vďaka podpore programu EÚ Európsky zbor solidarity.  

ESC Sara loga

feb 2020Novinky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA PF UMB V BANSKEJ BYSTRICI

Chcete vedieť čo v súčastnosti Európsky zbor solidarity ponúka? Ako Vám môžeme pomôcť zúčastniť sa na dobrovoľníckom projekte v zahraničí? Aké kroky pre to potrebujete podniknúť? Čo všetko vám to v oblasti skúseností, zážitkov či kontaktov pre budúce pracovné uplatnenie môže priniesť?

 

jan 2020Novinky

Všetky ocenenia Srdce na dlani 2019 boli odovzdané

Šesť regionálnych dobrovoľníckych centier zorganizovalo v mesiacoch november 2019 až január 2020 každoročné oceňovania za dobrovoľníctvo Srdce na dlani. Celkovo prijali 279 nominácií spĺňajúcich kritériá krajských štatútov a na slávnostných podujatiach odovzdali 76 ocenení Srdce na dlani 2019.

jan 2020Novinky

Európske politiky mládeže už aj v mape

S cieľom podporiť spoluprácu európskych štátov v oblasti práce s mládežou na základe aktuálnych údajov a faktov vznikla online encyklopédia Youth Wiki. Poskytuje informácie o národných politikách jednotlivých krajín zameraných na mladých ľudí. Pokrýva 8 oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, participáciu, dobrovoľníctvo, kreativitu a kultúru, sociálnu inklúziu a mládež a svet. 

comparative overviews