Ako na uznanie zručností a kompetencií získaných dobrovoľníctvom? Nezmeškajte júnové webináre

Dobrovoľníci rozvíjajú svoje kompetencie na základe skúseností, ktoré sú nevyhnutné pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Dobrovoľníctvo je jednou z oblastí, v ktorých dochádza k neformálnemu a informálnemu vzdelávaniu a je dôležité podporovať dobrovoľníkov v tom, aby kompetencie, ktoré nadobudli alebo si rozvinuli prostredníctvom dobrovoľníckej práce, zhodnotili a potvrdili.

Kríza v hospodárstve a zdravotníctve si vyžaduje viac prierezových zručností, ako napríklad prispôsobivosť, schopnosť riešiť problémy, zmysel pre iniciatívu či koordinovanie práce v online priestore.

V súčasnosti tieto sety zručností testujeme, aby sme v budúcnosti vedeli zvládať ďalšie výzvy (vyhlásenie núdzového stavu, obmedzenie voľného pohybu a cestovania, kontaktu s ostatnými, spomalenie ekonomických a spoločenských aktivít). Čo z toho, čo sme sa naučili, môžeme využiť v každodennej práci na zlepšenie rozvoja a overenia kompetencií v dobrovoľníctve?

V spolupráci s našimi partnermi sme pripravili sériu 3 webinárov „Valuing competences in volunteering“ zameraných na vzdelávanie prostredníctvom dobrovoľníctva a uznávanie kompetencií nadobudnutých prostredníctvom neho.

Webináre budú prebiehať v anglickom jazyku. Účasť je bezplatná, v prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára.
(priamy link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jbacZ8on9lCMJ4kdQkIjA80y8oJGteW5F-wk56K0HjuFvA/viewform)

Harmonogram webinárov

Webinar 1
Volunteering in time of crisis: what lessons learned?
16 June, 10:30 - 11:30

Webinar 2
Discussion on European initiatives for VNFIL in volunteering
16 June, 11:45 - 13:00

Webinar 3
VNFIL policies and volunteering: what can
 policy-makers do?
22 June, 15:30 - 16:30

Viac informácií a tiež agendu webinárov nájdete na : https://www.improval.eu/news/webinar-series-valuing-competences-in-volunteering

 

Webináre pre vás organizujeme v spolupráci s našimi partnermi v projekte ImproVal, ktorý je podporený z programu Erasmus+.

  ImproVal Logo  LA logo Erasmus