PLATFORMA

máj 2018Novinky

Zúčastnili sme sa konferencie „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“

Ako dobrovoľníctvo už dnes prispieva k udržateľnému rozvoju na Slovensku a vo svete? Tak toto bola téma paralelných workshopov na včerajšej konferencii pod názvom „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“ realizovanej organizáciou CARDO.

apr 2018Novinky

Kurz manažmentu dobrovoľníctva – POZVÁNKA

Pozývame vás na akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-21. jún v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej 64 v Bratislave.

apr 2018Novinky

Schválenie Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dňa 19.4.2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu, Martinou Lubyovou, schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu na Slovensku. Ide o dokument, na ktorom pracoval odborný tím z celého Slovenska za posledných pár mesiacov v rámci projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

apr 2018Novinky

Publikácia k výskumu o dobrovoľníctve mladých je na svete

Ako a kde dobrovoľníčia mladí Slováci? Najnovší výskum objasňuje detaily.

mar 2018Novinky

Školenie Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb

A už sa školia! Čisto ženská zostava na dvojdňovke Manažmentu dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb, sa dnes a zajtra (21.-22.3.) v Banskej Bystrici dozvie veľa veľa zaujímavých informácií. Tréning realizujeme zdarma a je súčasťou projektu SoVol.

mar 2018Novinky

Pozvánka na diskusiu o dobrovoľníctve: Univerzita k verejnosti

Srdečne vás pozývame na diskusiu Univerzita k verejnosti, ktorá sa uskutoční 20. marca v Radnici na Nám. SNP v  Banskej Bystrici.

mar 2018Novinky

Stretnutie k finalizácii Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu

V pristoroch bratislavskej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dňa 28.2.2018 stretli zástupcovia pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, aby sfinalizovali tvorbu tohto kľúčového materiálu.

feb 2018Novinky

Kurz Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Pozývame Vás na kurz Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v sociálnych zariadeniach, ktorý budeme realizovať v Banskej Bystrici 21.- 22. marca 2018.

feb 2018Novinky

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu SoVol, Banská Bystrica

Štvrté pracovné stretnutie partnerov v rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + „BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL“ sa uskutočnilo pod gesciou a organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

feb 2018Novinky

Pripomienkovanie Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dostávame sa k finalizácii ďalšieho z výstupov projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.