PLATFORMA

máj 2017Novinky

AKREDITOVANÝ TRÉNING Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – jún 2017

Od 6. do 9. júna 2017 sa v Bratislave uskutoční akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete tu.

máj 2017Novinky

Konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch

Dňa 18. mája 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční  konferencia o vzdelávaní koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pracujúcich na rozvojových projektoch. Konferenciu organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci medzinárodného projektu EVOLVET.   

máj 2017Novinky

Spätná väzba na naše tréningy – časť I.

Spätná väzba – akákoľvek – je vždy dôležitá. Posúva vpred, zlepšuje výkon. Dáva nám pocítiť, že to, čo robíme niekomu stojí za to, aby nám venoval čas a vyjadril svoj názor, nech sa môžeme zdokonaliť. Za to sme vďační.

apr 2017Novinky

AKREDITOVANÝ TRÉNING Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – jún 2017

Od 6. do 9. júna 2017 sa v Bratislave uskutoční akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete tu.

apr 2017Novinky

Dobrovoľníctvo v sociálnych inštitúciách v Holandsku – správa zo študijného pobytu

V rámci aktuálne prebiehajúceho medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov v sociálnych zariadeniach v strednej a východnej Európe (so skratkou SoVol) sme absolvovali celotýždňové školenie v holandskom meste Utrecht.

apr 2017Novinky

Posledné stretnutie partnerov projektu EVOLVET v Portugalsku

V čase od 26. do 29. apríla 2017 sa predstavitelia siedmich partnerských organizácií zapojených do projektu EVOLVET podporeného Európskou komisiou v rámci programu Erazmus+ stretnú v portugalskom meste Porto. 

feb 2017Novinky

Získať Štandard kvality sa oplatí čoraz viac

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.

feb 2017Novinky

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote – Competent in Volunteering, Competent in Life

Medzinárodná konferencia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,  9. 2. 2017, Bratislava 

Cieľom konferencie bola výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na kompetencie získané z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

feb 2017Novinky

Tlačová správa: Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote

To, že dobrovoľníkom sa môže stať každý, v Európe nie je stále samozrejmosťou. Potvrdil to dvojročný projekt Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií s názvom Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote. Zameraný bol na koordináciu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zo znevýhodneného prostredia.

feb 2017Novinky

Značka kvality za manažment v dobrovoľníctve

Kvalitný manažment  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je zárukou úspechu pre organizácie nielen v treťom sektore. Okrem akreditovaných tréningov Manažmentu dobroľníkov a dobrovoľníčok sme ešte v roku 2014 vytvorili pre slovenské organizácie hodnotiaci systém štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Ku koncu roka 2016  značku kvality získalo už 176 organizácií na Slovensku.