PLATFORMA

aug 2018Novinky

Dobrovoľnícke centrá predlžujú lehotu na prihlasovanie sa do kampane

Týždeň dobrovoľníctva 2018, ktorý sa bude, ako obvykle konať v temíne 16.-22. septembra 2018, sa nezadržateľne blíži, tie organizácie, ktoré to zatiaľ nestihli, majú vo vybraných dobrovoľníckych centrách stále možnosť prihlásiť sa a ponúknuť aktivity pre dobrovoľníkov.

aug 2018Novinky

Pozvánka na jesenný tréning Manažmentu dobrovoľníctva

Srdečne vás pozývame na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici.

júl 2018Novinky

Tréning pre Sprievodcov dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych služieb

V rámci projektu Erasmus + “CAPACITY BUILDING IN THE SOCIAL SECTOR through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region”- SOVOL[1]  sme na základe dlhodobejších  skúsenosti viacerých partnerov projektu s dobrovoľníctvom v sociálnych inštitúciách vytvorili profil a špecifické úlohy novej roly a pozície v procese manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – Sprievodca dobrovoľníkov.

júl 2018Novinky

V Banskej Bystrici sa v téme dobrovoľníctva vzdelávali mnohí zamestnanci a zamestnankyne zariadení sociálnych služieb

Netradičné workshopy o dobrovoľníctve so zamestnancami a zamestnankyňami zariadení sociálnych služieb pod gesciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii boli zrealizované v mesiacoch máj a jún 2018 v dvoch zariadeniach sociálnych služieb (Sénium – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb: 17. máj a 11. jún 2018, KOMPA – denný stacionár pre deti a dospelých s telesným, mentálnym, zmyslovým, prípadne kombinovaným postihnutím: 31. Máj 2018.)

júl 2018Novinky

Týždeň dobrovoľníctva 16.-22. 9. – prihlasovanie spustené:

Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý až do 22. septembra.

jún 2018Novinky

Dynamický jún nám priniesol množstvo úloh a výsledkov

Ako to už chodí, s blížiacimi sa letnými prázdninami sa aj my vždy snažíme zrealizovať, ale aj ukončiť množstvo úloh.

V tomto mesiaci sme naozaj nelenili a podarilo sa nám posunúť v mnohých ohľadoch.

jún 2018Novinky

Prezentácia súčasných aktivít Platformy na stiahnutie

Ako vlastne Platforma v súčasnosti rozvíja dobrovoľníctvo a jeho potenciál na Slovensku?

jún 2018Novinky

Čo sme stihli na stretnutí členských organizácií Platformy

Prvá júnová streda, 6.6., patrila tentoraz celodennému stretnutiu členov a členiek Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, aby sme sa spoločne povenovali témam, ktoré sú pre nás vzájomne dôležité potrebné.

máj 2018Novinky

Zaujímavá ponuka tréningov na rozvoj líderských zručností

Kolegyne z Prešovského dobrovoľníckeho centra pre Vás pripravili zaujímavú ponuku tréningov určenú hlavne koordinátorm/koordinátorkám dobrovoľníkov. Témy sú plánované tak, aby ste si  zdokonalili, alebo aby ste získali úplne nové informácie, čo Vám pomôže zvládnuť lídersku pozíciu.

máj 2018Novinky

Projekt Služby mladým (SLUŽBY 2)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pravidelne podporujú našu činnosť a nie je tomu inak ani v tomto roku, kedy nám opäť poskytli dotáciu na realizáciu aktivít na národnej úrovni. Tie majú smerovať k zlepšovaniu služieb v prospech mladých ľudí a v konečnom dôsledku vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva aj do budúcna.