PLATFORMA

Dec 2018Novinky

Nové video o značke kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!"

Pozrite si naše nové video! 

Dec 2018Novinky

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019!

Radi by sme vám poďakovali za priazeň a podporu v roku 2018.

Dec 2018Novinky

Dobrovoľné skutky naprieč Slovenskom odmenené cenou Srdce na dlani

Koncoročné slávnostné ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí pomohli iným bez nároku na honorár, sa tento rok nieslo pod záštitou Splnomocnenca Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla.

Dec 2018Novinky

Seniori dobrovoľníci? Naša Gabika v Rádiu Slovensko

Popri pečení vianočných koláčikov, alebo dokončovaní úloh v kancelárii je vždy veľmi príjemné zapnúť si dobrý podmaz.

Dec 2018Novinky

Európsky zbor solidarity a Dni mobilít na UMB

Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia, podobným spôsobom, ako to fungovalo pri Európskej dobrovoľníckej službe, funguje naďalej.

Nov 2018Novinky

Supervízie pre naše členské organizácie

V rámci projektu Služby II., na ktorý čerpáme dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, sme našim členom ponúkli bezplatné supervízne stretnutia. Prvé z nich využili v Klube detskej nádeje. 

Nov 2018Novinky

Valné zhromaždenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

Ako každý rok, aj túto jeseň sme sa spoločne stretli na valnom zhromaždení v Bratislave.

Nov 2018Novinky

Oceňovanie Srdce na dlani 2018 sa blíži

Príprava na oceňovania Srdce na dlani 2018 je v regiónoch v plnom prúde, ale ani Platforma nezaháľa. 

Nov 2018Novinky

Právna analýza detského dobrovoľníctva

Pokiaľ vás zaujíma legislatívne ukotvenie detského dobrovoľnítva na Slovensku, kliknite a prečítajte si viac vo vypracovanej právnej analýze.

Nov 2018Novinky

Mediálne ohliadnutie za tohtoročným Týždňom dobrovoľníctva

Tohtoročná kampaň Týždeň dobrovoľníctva nelámala rekordy len v počte zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a počte dobrovoľnícky odpracovaných hodín,