Vytvorili sme novú web stránku www.dobrovolnictvo.com, na ktorej sú základné informácie o dobrovoľníctve pre ľudí, ktorí sa v oblasti dobrovoľníctva zatiaľ neorientujú. A tiež dôležité kontakty na centrá dobrovoľníctva na Slovensku.

Stránka je aj jedným z nástrojov spolupráce s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorej výsledkom má byť lepší prístup uchádzačov o zamestnanie k informáciám o dobrovoľníctve, voľných dobrovoľníckych pozíciách v ich okolí a kontaktoch na najbližšie regionálne dobrovoľnícke centrum, nakoľko vnímanie dobrovoľníctva ako nástroja na získavanie zručností, skúseností a rozvoj kompetencií je pre nás kľúčové. 

 

banner upsvar2

 

 

Stránka vznikla vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

logo minedu  iuventa