PLATFORMA

feb 2018Novinky

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu SoVol, Banská Bystrica

Štvrté pracovné stretnutie partnerov v rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + „BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL“ sa uskutočnilo pod gesciou a organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

feb 2018Novinky

Pripomienkovanie Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dostávame sa k finalizácii ďalšieho z výstupov projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

jan 2018Novinky

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Ešte pred Vianocami sa 15.12.2017 v Bratislave na pôde Iuventy uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa podiela na príprave koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu vrámci PROGRAMU DôKAZY O MLADÝCH.

jan 2018Novinky

Levol-app – európska spolupráca v rozvoji dobrovoľníctva

Organizácie z 5 európskych krajín budú spolupracovať v rámci medzinárodného projektu na rozvoji  nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.

dec 2017Novinky

VESELÉ VIANOCE

Veselé Vianoce a v roku 2018 šťastie, zdravie a veľa dobrovoľného elánu 

praje kolektív Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

nov 2017Novinky

Medzinárodné stretnutie Rijeka, Chorvátsko

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL sme 21. až 22. Septembra 2017 absolvovali v poradí už tretie pracovné stretnutie v Rijeke, Chorvátsko.

nov 2017Novinky

Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu

Od septembra 2015 sa datuje realizácia medzinárodného projektu Aktivizácia mládeže – Dlhodobá ambícia, ktorého zámerom je pripraviť skupinu aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to, aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti a príležitosti na aktívne trávenie voľného času pre rovnako znevýhodnených mládežníkov. Táto cieľová skupina má totiž v podmienkach Slovenska značne obmedzený výber aktivít – ponuka tých špecializovaných je veľmi obmedzená, možnosť využívať existujúce mainstreamové programy prakticky nulová.

okt 2017Novinky

Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu (medzinárodná konferencia k projektu YALTA)

Pozývame VÁS na konferenciu Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu
Kedy? 24. novembra 2017 (piatok)
v hoteli Mercure Bratislava Centrum.

jún 2017Novinky

Fotozáznam z tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v TRNAVE

Mesto TRNAVA a jeho primátor JUDr. Peter Bročka, LL.M. poskytli pre mimovládne organzácie v Trnave bezplatný akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.