Školenie bolo z organizačných dôvodov zrušené. Predpokladaný náhradný termín bude v novembri 2019.

Learning by doing alebo ako vzdelávať žiakov či študentov aj mimo školy? Odpovede na podobné otázky sa dozviete počas Letnej školy Service learningu, ktoré organizuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Platforma je v tomto vzdelávaní hrdou partnerskou organizáciu.

 

Čo je to Service learning?

Service learning je chápaný ako vyučovacia aj učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. 

Letná škola Service learningu je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie Service learning-u do formálneho vzdelávania – či už v rámci jedného predmetu alebo prierezovo. Dôležitou súčasťou implementácie Service learning-u a teda aj témou letnej školy je rola pedagóga v tomto procese, participácia žiakov či študentov, stanovovanie vzdelávacích cieľov a reflexia. Letná škola SL tak poskytne ucelený návod, ako service learning začleniť do školského kurikula.

Letná škola SL sa bude konať v termíne 19.-21. augusta 2019, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelávanie bude prebiehať neformálnou zážitkovou formou s výbornými lektorkami z UMB.

Cena za letnú školu Service learning-u je 10 € a pokrýva najnutnejšie režijné výdavky.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom formulára

(zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/294-letna-skola-service-learning-u)

Plagát LŠ SL 2019f