PLATFORMA

júl 2018Novinky

V Banskej Bystrici sa v téme dobrovoľníctva vzdelávali mnohí zamestnanci a zamestnankyne zariadení sociálnych služieb

Netradičné workshopy o dobrovoľníctve so zamestnancami a zamestnankyňami zariadení sociálnych služieb pod gesciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii boli zrealizované v mesiacoch máj a jún 2018 v dvoch zariadeniach sociálnych služieb (Sénium – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb: 17. máj a 11. jún 2018, KOMPA – denný stacionár pre deti a dospelých s telesným, mentálnym, zmyslovým, prípadne kombinovaným postihnutím: 31. Máj 2018.)

júl 2018Novinky

Týždeň dobrovoľníctva 16.-22. 9. – prihlasovanie spustené:

Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý až do 22. septembra.

jún 2018Novinky

Dynamický jún nám priniesol množstvo úloh a výsledkov

Ako to už chodí, s blížiacimi sa letnými prázdninami sa aj my vždy snažíme zrealizovať, ale aj ukončiť množstvo úloh.

V tomto mesiaci sme naozaj nelenili a podarilo sa nám posunúť v mnohých ohľadoch.

jún 2018Novinky

Prezentácia súčasných aktivít Platformy na stiahnutie

Ako vlastne Platforma v súčasnosti rozvíja dobrovoľníctvo a jeho potenciál na Slovensku?

jún 2018Novinky

Čo sme stihli na stretnutí členských organizácií Platformy

Prvá júnová streda, 6.6., patrila tentoraz celodennému stretnutiu členov a členiek Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, aby sme sa spoločne povenovali témam, ktoré sú pre nás vzájomne dôležité potrebné.

máj 2018Novinky

Zaujímavá ponuka tréningov na rozvoj líderských zručností

Kolegyne z Prešovského dobrovoľníckeho centra pre Vás pripravili zaujímavú ponuku tréningov určenú hlavne koordinátorm/koordinátorkám dobrovoľníkov. Témy sú plánované tak, aby ste si  zdokonalili, alebo aby ste získali úplne nové informácie, čo Vám pomôže zvládnuť lídersku pozíciu.

máj 2018Novinky

Projekt Služby mladým (SLUŽBY 2)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pravidelne podporujú našu činnosť a nie je tomu inak ani v tomto roku, kedy nám opäť poskytli dotáciu na realizáciu aktivít na národnej úrovni. Tie majú smerovať k zlepšovaniu služieb v prospech mladých ľudí a v konečnom dôsledku vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva aj do budúcna.

máj 2018Novinky

GDPR

INFORMÁCIA K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

máj 2018Novinky

Zúčastnili sme sa konferencie „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“

Ako dobrovoľníctvo už dnes prispieva k udržateľnému rozvoju na Slovensku a vo svete? Tak toto bola téma paralelných workshopov na včerajšej konferencii pod názvom „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“ realizovanej organizáciou CARDO.

apr 2018Novinky

Kurz manažmentu dobrovoľníctva – POZVÁNKA

Pozývame vás na akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-21. jún v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, na Karloveskej 64 v Bratislave.