logo Kto veri v Slovensko 16 10

Nová výzva povzbudzuje ľudí, aby sa cez konkrétne dobrovoľnícke činy zapli pre Slovensko. Výzva spája jednotlivcov, občiansku spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, aby prepojila ľudí a sektory, ktoré bežne fungujú separátne a prispela tak ku budovaniu dôvery. Cieľom je spoločne urobiť aspoň 1000 dobrých skutkov.

Veríme v to, že dobrovoľné zapojenie - zapnutie sa – každého človeka, ktorý sa rozhodne zapojiť do dobrovoľníckej činnosti a zoznámi sa tak s konkrétnou organizáciou, jej činnosťou a najmä zmysluplným poslaním, pomôže posilniť jeho vieru v tom, že konkrétnymi činmi môžeme zmeniť Slovensko a prevziať zodpovednosť za jeho budúcnosť. 

Jednotlivci sa pre Slovensko môžu zapnúť troma spôsobmi: dobrovoľníckou aktivitoufinančným príspevkom či prevzatím zodpovednosti za ďalší vývoj krajiny tým, že pôjdu voliť. Prvými dvoma spôsobmi sa môžu zapojiť aj firmy a rôzne iné organizácie. 

Iniciatíva Zapni sa pre Slovensko tiež oslovuje neziskové organizácie, samosprávy a rôzne iné inštitúcie, aby sa zapojili a zverejnili na webe www.zapnisapreslovensko.sk svoje dobrovoľnícke príležitosti. 

Na webe výzvy postupne pribúdajú aj výpovede desiatok osobností z verejného života, ale aj z organizácií a platforiem, ktoré zlepšujú Slovensko. V krátkych výpovediach sa delia o to, v čo veria, a to aj na základe toho, čo sami robia. Práve títo ľudia totiž svojimi aktivitami postupne posúvajú Slovensko vpred a dokazujú, že aj my to máme v rukách. 

Za iniciatívou stoja jednotlivci, občianska spoločnosť, firmy, organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré veria v Slovensko. Súčasťou sú aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Asociácia digitálnych marketingových agentúr a ďalšie expertné organizácie, aby pomohli správne nastaviť systém a procesy práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Materiály na stiahnutie:

Viac informácií nájdete tu: www.zapnisapreslovensko.sk