Už viac ako 10 rokov vzdelávame ľudí v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Na kurze sa sčasti venujeme aj evalvácii dobrovoľníckych programov, ale časová dotácia ani komplexnosť tém nedovoľuje ísť v tejto téme v rámci tohto vzdelávania viac do hĺbky. Zároveň vnímame skutočnosť, že mnoho organizácií potrebuje preukázať prínosy práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre rôzne cieľové skupiny (pre donorov, vo forme PR, pre dobrovoľníkov a pod.). Meranie vplyvu dobrovoľníctva však nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si pochopenie rôznych, aj metodologických otázok.

 

Cieľom tréningu je rozvinúť vedomosti a zručnosti účastníkov a účastníčok v oblasti zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. 

Absolvent/absolventka: 

 • rozumie významu zisťovania vplyvu dobrovoľníctva pre jednotlivé zúčastnené strany 
 • rozlišuje medzi jednotlivými konceptmi a pojmami súvisiacimi s procesom zisťovania vplyvu dobrovoľníctva 
 • vie charakterizovať jednotlivé kroky zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva 
 • pozná rôzne metódy zisťovania vplyvu dobrovoľníctva 
 • vie analyzovať jednoduché kvalitatívne a kvantitatívne dáta získané v rámci merania vplyvu dobrovoľníctva 
 • pozná rôzne spôsoby komunikácie vplyvu dobrovoľníctva vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám 
 • vytvorí vlastný plán zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva v konkrétnom dobrovoľníckom programe/konkrétnej organizácii.

Tréning je určený koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pracovníkom a pracovníčkam s mládežou zaoberajúcich sa témou vplyvu dobrovoľníctva, ľuďom pracujúcim v mimovládnych organizáciách, ale aj v samospráve či štátnej správe, ktorí chcú:

 • preukázať prínosy svojho dobrovoľníckeho programu pre rôzne cieľové skupiny
 • vedieť získať relevantné kvantitatívne údaje a interpretovať kvalitatívne hodnotenia vo vzťahu k výsledkom dobrovoľníckeho programu
 • zlepšovať svoje dobrovoľnícke programy na základe kvalitného zhodnotenia doterajšieho fungovania
 • presvedčivo komunikovať verejnosti, partnerom či donorom vplyv dobrovoľníckeho programu

Podmienkou je mať základné vedomosti o práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ovládať právne aspekty dobrovoľníctva v našich podmienkach a mať základnú orientáciu v tejto oblasti. Tréning je určený osobám, ktoré majú minimálne 2-ročnú prax v oblasti riadenia dobrovoľníckeho programu alebo/a absolvovali tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

On-line tréning pozostáva z videoprednášok, štúdie zaslaných písomných materiálov, skupinovej práce vo virtuálnom priestore, diskusií vo fóre, plnení zadaní na samostatnú prácu a z troch on-line stretnutí na reflexiu naučeného, zdieľanie procesu a konzultácie úloh.

Časové aspekty: Predpokladaná časová záťaž celého tréningu je 16 hodín. Online stretnutia v rozsahu 2,5 hod. pri každom stretnutí sú spravidla naplánované v troch termínoch.

Cena: 50 € (pre členov PDCO zľava 50%, pre držiteľov značky kvality a jednotlivcov dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zľava 10%))

Najbližší termín tréningu je zverejnený TU

Otázky k tréningom zodpovie Veronika Kosková na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo 0908 577 086.

 

Aktivita je súčasťou projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. ako organizovat dobrovolnikov covid

iuventa  logo minedu