Ako dobrovoľníctvo už dnes prispieva k udržateľnému rozvoju na Slovensku a vo svete? Tak toto bola téma paralelných workshopov na včerajšej konferencii pod názvom „Dobrovoľníctvo ako podpora udržateľného rozvoja“ realizovanej organizáciou CARDO.

Prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. za účasti splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martina Giertla na jednom z nich ozrejmili okrem iného aj Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, legislatívne ukotvenie dobrovoľníctva, program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a mnohé ďalšie témy.