A už sa školia! Čisto ženská zostava na dvojdňovke Manažmentu dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb, sa dnes a zajtra (21.-22.3.) v Banskej Bystrici dozvie veľa veľa zaujímavých informácií. Tréning realizujeme zdarma a je súčasťou projektu SoVol.

Školenie manažérov a koordinátorov  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v inštitúciách sociálnych služieb zrealizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej PDCO) v marci 2018 v rámci programu  projektu Erasmus + “CAPACITY BUILDING IN THE SOCIAL SECTOR through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region”- SOVOL.[1]

Projekt SOVOL prebieha už tretí rok (od roku 2016) a jeho cieľom  je zlepšenie kvality služieb sociálnych inštitúcii prostredníctvom rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych programov v nich. V aktuálnom roku 2018 prebieha implementačná fáza projektu, kedy v každej zo zapojených krajín v projekte prebieha v rámci jednej vybranej pilotnej organizácii podpora a rozvoj konkrétnych dobrovoľníckych programov s použitím vzniknutých výstupov projektu.

Školenie manažérov a koordinátorov  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v inštitúciách sociálnych služieb v rozsahu 18 hodín bolo jedným z prvých školení  zo série podporných aktivít tohto projektu. Na školení sa v marci 2018 zúčastnilo 12 zamestnankýň z rôznych inštitúcií a zariadení sociálnych služieb z celého Banskobystrického samosprávneho kraja a dve trénerky z PDCO. V rámci dvoch školiacich dní získali účastníčky vedomosti a zručnosti v základnej orientácii sa v dobrovoľníctve a jeho legislatíve, špecifikách dobrovoľníctva v sociálnych inštitúciách, v jednotlivých krokoch  manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Spoznali dôležité pozície a role v manažmente dobrovoľníkov a ich úlohy a zodpovednosti. Zorientovali sa v rôznych prístupoch práce s motiváciou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Praktickými aktivitami si vyskúšali naplánovať a pripraviť jednotlivé kroky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (nábor,  výber, podpora a udržanie a i.) a v rámci hodnotenia dobrovoľníckeho programu získali prehľad o Štandardoch kvality Manažmentu dobrovoľníctva. V rámci ukončenia školenia  účastníčky v priebehu nasledujúceho mesiaca odkonzultovali a vypracovali Manuál dobrovoľníckeho programu pre vlastné sociálne inštitúcie, postavený na reálnych potrebách a možnostiach vyplývajúcich so špecifík klientov a prijímateľov sociálnych služieb.

[1] Partneri projektu SOVOL: 1. Slovensko: Banská Bystrica, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, www.dobrovolnickecentra.sk 2. Chorvátsko: Rijeka, Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, www.smart.hr, 3. Poľsko: Warsawa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (SCW), www.wolontariat.waw.pl, 4. Rumunsko: Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat, ClujNapoca, www.provobis.ro 5. Holandsko: Utrecht, Movisie – Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling, www.movisie.nl