Štúdia o výsledkoch a účinku validácie kompetencií dobrovoľníkov.

Napriek všeobecne uznávanej skutočnosti, že dobrovoľníci počas svojej činnosti získavajú určité zručnosti a kompetencie, na validáciu ktorých už boli vytvorené viaceré nástroje, výsledky dosiahnuté v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa vo formálnom vzdelávaní a na trhu práce stále uznávajú iba zriedka. Preto sme realizovali štúdiu s cieľom zistiť, či a ako dobrovoľníci  a dobrovoľnícke organizácie výsledky validácie využívajú. V snahe venovať sa tejto téme podrobnejšie bol vytvorený projekt Improving Validation in the Voluntary Sector (ImproVal)/Zlepšovanie validácie v dobrovoľníckom sektore. ImproVal je európsky projekt, do ktorého sú zapojení partneri z piatich európskych krajín (FI, NL, BE, DE, SK).

Cieľom projektu je urobiť syntézu práce vykonanej v oblasti validácie skúseností dobrovoľníkov v rámci EÚ. Na základe dotazníkov pre dobrovoľníkov a organizácie, ako aj rozhovorov s odborníkmi, bolo preukázaných viacero predností a nedostatkov týkajúcich sa využívania validačných nástrojov.

Zistilo sa napríklad, že dobrovoľníci a dobrovoľnícke organizácie majú problém s identifikáciou a sebareflexiou svojich kompetencií. Prijatiu validačnej praxe bránia z pohľadu organizácií a dobrovoľníkov aj ďalšie faktory, najmä nedostatok času.

Štúdia tiež dospela k zisteniu, že dôvody využívania jednotlivých nástrojov môžu byť rôzne, ba niekedy až protirečivé. Kým dobrovoľníci sa najčastejšie rozhodnú využiť validačný nástroj v snahe zvýšiť svoju zamestnanteľnosť, len veľmi málo organizácií uviedlo ako dôvod na implementáciu nástroja boj s nezamestnanosťou.

Dobrovoľníci sa rozhodujú pre validáciu v záujme svojho osobného a profesionálneho rozvoja (posilnenie postavenia, motivácia, zamestnateľnosť), čo znamená aj spätný prínos  pre organizácie (nábor a udržanie dobrovoľníkov, reputácia). Okrem toho sa implementačné procesy validácie pri jednotlivých nástrojoch navzájom veľmi líšia. Výsledkom je nedostatočná porovnateľnosť, ktorá je veľkou prekážkou pri uznávaní zručností a kompetencií na viacerých úrovniach (lokálnej, národnej a európskej).

Aby sa mohla validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia plne integrovať do spoločenského a hospodárskeho systému, je potrebné zvýšiť snahu a ochotu uznávať zručnosti získané počas dobrovoľníckej práce.

Odporučiť teda možno napríklad štandardizáciu výsledkov validačných nástrojov, zvyšovanie povedomia o dostupnosti, využití a prínosoch validačných nástrojov, investície do školení pre dobrovoľníckych tútorov/mentorov/poradcov/hodnotiteľov/facilitátorov a zdôrazňovanie hodnoty digitálnych metód uznávania zručností.

 

Kompletná štúdia v anglickom jazyku na stiahnutie TU.

Kompletná štúdia v slovenskom jazyku na stiahnutie TU.

 

Pre viac informácií kontaktujte Idu Adolfovú, 0918 326 416, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Validáciou v dobrovoľníctve sa zaoberáme v rámci projektu ImproVal.

 

ImproVal Logo  LA logo Erasmus