Šesť regionálnych dobrovoľníckych centier zorganizovalo v mesiacoch november 2019 až január 2020 každoročné oceňovania za dobrovoľníctvo Srdce na dlani. Celkovo prijali 279 nominácií spĺňajúcich kritériá krajských štatútov a na slávnostných podujatiach odovzdali 76 ocenení Srdce na dlani 2019.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.
Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné.

Mená všetkých ocenených aj s príbehmi v jednotlivých kategóriách prislúchajúcich každému z krajov nájdete na stránke:

www.srdcenadlani.sk

Slávnostné oceňovanie Srdce na dlani 2019 prebehlo v 6 krajoch Slovenska nasledovne:

Košický kraj: 28. november 2019, Reduta, Spišská Nová Ves, Dobrovoľnícke centrum košického kraja

Bratislavský kraj: 5. december 2019, Koncertná sieň Dvorana VŠMU v Bratislave,  Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Prešovský kraj: 10. december 2019, reštaurácia SORAYA v Prešove, Prešovské dobrovoľnícke centrum

Žilinský kraj: 10. december 2019, synagóga v Ružomberku, Žilinské dobrovoľnícke centrum

Banskobystrický kraj: 13. december 2019, Radnica v Banskej Bystrici, Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Nitra: 29. január 2020, Nitrianske centrum dobrovoľníctva

Všetky krajské podujatia sa konali pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Mediálnym partnerom Srdca na dlani 2019 bolo Radio FM.