Zaujímajú nás vaše skúsenosti s nástojmi validácie kompetencií nadobudnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce. 

Prosím, vyplňte do 15. decembra 2019 dotazník pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky alebo dotazník pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ktorý zaberie maximálne 15 minút. 

Je to prieskum v rámci nášho medzinárodného projektu ImproVal a výsledky prieskumu nám pomôžu zhodnotiť mieru využívania týchto nástrojov v praxi. Ako je to na Slovensku a ako v Európskej únii? Dáme vám vedieť.

Ďakujeme za spoluprácu.

Samostatná stránka projektu: www.improval.eu 

            

ImproVal Logo FINAL Logo  pdco logo  LA logo Erasmus