V Banskej Bystrici sme sa 18. novembra 2019 stretli s našimi zahraničnými kolegyňami a odštartovali spoluprácu na novom projekte EDUVOL, čo je skratkou názvu Volunteering as an Educational Opportunity (Doborovľníctvo, ako vzdelávacia príležitosť).

Partnerské organizácie z Poľska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska poznáme na základe dlhodobej spolupráce, ale metóda service-learning je pre ne relatívne nová. Naše stretnuie sme preto začali tréningom tréneriek, na ktorom ich Alžbeta Brozmanová Gregorová a jej kolegyne z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, bližsie oboznámili s touto vzdelávacou stratégiou. A veľa sa diskutovalo, zdieľalo a všetky účastníčky si so sebou odniesli potrebné know-how pre zapojenie ďalších ľudí v ich organizácii či krajine. 

Počas stretnutia sme sa venovali aj projektu samotnému, či už s pohľadu projektového manažmentu, rozdelenia úloh alebo financií. Ide o projekt v trvaní 33 mesiacov, takže nastavenie systému a procesov je veľmi dôležité pre každého z nás. Ale vďaka tomu, že si rozumieme, je práca zároveň zábavou. Na túto sa naozaj tešíme.

Účastníčky stretnutia mali tiež možnosť bližšie spoznať Banskú Bystricu, zúčastniť sa komunitných podujatí, ochutnať dobré jedlo a v piatok, 22. novembra sme sa nimi rozlúčili s úsmevom a  objatím. Tak nech nám to vydrží aj naďalej.

Ďalšie projektové stretnutie bude v Poľsku, v marci 2020.

 

IMG 4609 2  IMG 4605  IMG 4608  IMG 4610 2 recepcia KNZM

 

Viac informácií o projekte sa dozviete tu: EDUVOL

 

LogosBeneficairesErasmusLEFT SK