V Banskej Bystrici sme 19. decembra 2019 zrealizovali pilotný tréning "Meranie vplyvu dobrovoľníctva". Zúčastnili sa ho koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z organizácií, ktorí sú členmi našej platformy.

Cieľom vzdelávania bolo rozvinúť vedomosti a zručnosti koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov v oblasti zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. 8 učastníčok a 1 účastník tréningu porozumeli významu zisťovania vplyvu dobrovoľníctva pre jednotlivé zúčastnené strany, naučili sa rozlišovať jednotlivé koncepty a pojmy súvisiace s procesom zisťovania vplyvu dobrovoľníctva,  vedia charakterizovať jednotlivé kroky zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva, spoznali rôzne metódy zisťovania vplyvu dobrovoľníctva a vytvorili si vlastný plán zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva v konkrétnom dobrovoľníckom programe/konkrétnej organizácii.

Tento tréning bol pilotný a naša Betka Brozmanová Gregorová ho po vyhodnotení spätnej väzby dokončí, pripraví na akreditáciu a veríme, že v roku 2020 sa nan budete môcť tešiť aj v našej ponuke tréningov a vzdelávania.

 

IMG 20191219 120707 545  IMG 20191219 105439 528  

 

 

pdco logo  logo minedu  iuventa