Pripomienkujte návrh štandardov kvality práce s mládežou, ktoré boli vytvorené v rámci piatich pracovných stretnutí zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v období od 11.9.2018 do 31.12.2019.

Návrh štandardov vychádza z Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 až 2020, v ktorej je definovaný cieľ: Zaviesť do praxe nástroje na meranie a podporu rozvoja kvality v práci s mládežou. K tomuto cieľu bolo stanovené opatrenie: Vytvoriť konsenzus o kritériách a indikátoroch kvality v práci s mládežou s ohľadom na rôzne formy, oblasti, cieľové skupiny a aktérov v práci s mládežou s prihliadnutím na európske trendy.

V návrhu sú obsiahnuté štandardy organizácií alebo neformálnych skupín pracujúcich s mládežou, nie štandardy samotnej práce s mládežou, aj keď tieto dve témy sa v mnohých oblastiach značne prekrývajú.

Pre tvorbu štandardov boli využité výsledky výskumu organizácie Youthwatch. V návrhu štandardov nájdete štandardy v jednotlivých oblastiach. Štandardy sú rozdelené na základný a vyšší.  Ku každému štandardu je priradený indikátor alebo indikátory a vyznačená relevancia pre špecifický typ subjektu v práci s mládežou. Ku každému indikátoru je navrhnutý spôsob overenia. Pri spôsoboch overenia ide o možné príklady, nie o výpočet všetkého, čo má organizácia mať, t.j. stačí, ak preukáže indikátor jedným dôkazom, aj takým, ktorý nie je v zozname.

K štandardom má byť dopracovaný systém overenia, zatiaľ nie je ich súčasťou.

Štandardy majú byť využité pre zavedenie značky Moderné centrum mládeže, ale aj pre nastavovanie finančných mechanizmov podpory práce s mládežou. Ich využitie je však aj pre sebahodnotenie organizácie  v procese zvyšovania jej kvality.

Štandardy môžete pripomienkovať online do 31.12.2019. Pripomienky zasielajte prosím mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Prosíme Vás, aby ste poznámky uvádzali v texte mailu (nie vpisovaním do excelu) a špecifikovali presne s ktorým riadkom - štandardom a indikátorom súvisia. 

 Vopred ďakujeme všetkým za Váš čas a participáciu na tvorbe štandardov kvality. V prípade otázok ostávam k dispozícii. 

 

Návrh štandardov na pripomienkovanie.