Prezentácia Európskeho zboru solidarity na Dni otvorených dverí PF UMB v Banskej Bystrici

Informáciami o možnostiach ako vycestovať na zahraničné dobrovoľnícke projekty cez program EÚ Európsky zbor solidarity sa to v novembri len tak hmýri. Platforma pre vás v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB totiž pripravila ďalší Info-stánok.

Chcete vedieť čo v súčasnosti Európsky zbor solidarity ponúka? Ako Vám môžeme pomôcť zúčastniť sa na dobrovoľníckom projekte v zahraničí? Aké kroky pre to potrebujete podniknúť? Čo všetko vám to v oblasti skúseností, zážitkov či kontaktov pre budúce pracovné uplatnenie môže priniesť?

Neváhajte a príďte si po informácie z prvej ruky v Deň otvorených dverí 13. novembra 2019 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v čase od 9.00 do 14.00 hod. Budeme tam, tešíme sa na vás!

 

solidarity corps banner reps 342x272 sk