PLATFORMA

dec 2019Novinky

Srdce na dlani

Krajské oceňovania Srdce na dlani 2019 už prebehli v 5 krajoch Slovenska: Banskobystrickom, Bratislavskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom. Uskutočnili sa pri príležitosti 2 významných dní vo svete dobrovoľníctva: Medzinároného dňa koordinátorv a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. november) a Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. december). 30. januára 2020 sa uskutoční oceňovanie v Nitre.

dec 2019Novinky

Výstupy projektu Levol app sme predstavili

Projekt Levol app síce končí 31. januára 2020, ale my informovali o jeho výstupoch ešte pred Vianocami. Dozvedelo sa o ňom viac ako 150 ľudí.

dec 2019Novinky

Pilotný tréning Meranie vplyvu dobrovoľníctva

V Banskej Bystrici sme 19. decembra 2019 zrealizovali pilotný tréning "Meranie vplyvu dobrovoľníctva". Zúčastnili sa ho koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z organizácií, ktorí sú členmi našej platformy.

dec 2019Novinky

Projekt Levol app je vo finále.

Vzdelávacia platforma poskytujúca online kurz manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorá je výstupom projektu Levol app financovaného z programu Erasmus+, je vo finálnej fáze. Radi by sme sa s Vami podelili o tento úspech. Prijmite preto pozvanie na stretnutie, na ktorom Vám vzdelávací nástroj Levol app predstavíme a podelíme sa o skúsenosti z jeho tvorby.

dec 2019Novinky

Hľadáme mentora/ mentorku

V januári do našej kancelárie v Banskej Bystrici pribudne dobrovoľníčka Sára z Talianska, v rámci projektu Európskeho zboru solidarity. Hľadáme pre ňu mentorku alebo mentora.

nov 2019Novinky

Prvé stretnutie k projektu EDUVOL

V Banskej Bystrici sme sa 18. novembra 2019 stretli s našimi zahraničnými kolegyňami a odštartovali spoluprácu na novom projekte EDUVOL, čo je skratkou názvu Volunteering as an Educational Opportunity (Doborovľníctvo, ako vzdelávacia príležitosť).

Nov 2019Novinky

Aké máte skúsenosti s validáciou?

Zaujímajú nás vaše skúsenosti s nástojmi validácie kompetencií nadobudnutých počas vykonávania dobrovoľníckej práce. 

Nov 2019Novinky

Štandardy kvality v práci s mládežou na pripomienkovanie

Pripomienkujte návrh štandardov kvality práce s mládežou, ktoré boli vytvorené v rámci piatich pracovných stretnutí zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v období od 11.9.2018 do 31.12.2019.

Nov 2019Novinky

Prvý tréning Service learning vo výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu je za nami

V dňoch 6.11 až 8.11.2019 sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctvva zrealizovali náš prvý tréning Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

Nov 2019Novinky

Prezentácia Európskeho zboru solidarity na Dni otvorených dverí PF UMB v Banskej Bystrici

Informáciami o možnostiach ako vycestovať na zahraničné dobrovoľnícke projekty cez program EÚ Európsky zbor solidarity sa to v novembri len tak hmýri. Platforma pre vás v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB totiž pripravila ďalší Info-stánok.