Zbierame pripomienky Národného plánu rozvoja na obdobie 2024 - 2030. Pripomienky je možné zasielať do 10. decembra 2023.

Advokácia prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku je jeden z hlavných spôsobov napĺňania našich cieľov a poslania.

Téma dobrovoľníctva sa objavuje čiastkovo vo viacerých strategických dokumentoch na národnej úrovni. Pomenovanie hlavných oblastí a dôležitých tém z  dobrovoľníctva, ktoré potrebujeme rozvíjať nám však chýba už od roku 2013, kedy bol naposledy prijatý národný Program rozvoja dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier.

Výstupy z okrúhlych stolov, na ktoré boli pozvaní zástupcovia a zástupkyne organizácií rozvíjajúcich dobrovoľníctvo, samospráv a verejnej správy, sme spracovali a môžete si ich prečítať TU.

Pripomienky je možné zasielať do 10.12.2023 prostredníctvom formuláru.

Finálnym výstupom má byť Program rozvoja dobrovoľníctva na najbližších 7 rokov