Prinášame vám aktuálne informácie k akreditácii v oblasti dobrovoľníckych činností v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na neschválenie financií na dotačnú schému na podporu rozvoja dobrovoľníctva v rámci dlhodobých dobrovoľníckych činností nie je v súčasnosti predkladanie žiadostí o akreditáciu v oblasti dobrovoľníckych činností opodstatnené. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií aktívne hľadajú možnosti na zabezpečenie financovania tejto schémy v roku 2024  a následné vyhlásenie výzvy pre akreditáciu. O aktuálnych krokoch a situácii Vás budeme informovať. 

V záujme skvalitňovania dobrovoľníckych programov naďalej odporúčame aktívne implementovať platné štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a využiť existenciu procesu získavania značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Proces získavania značky pozostáva zo sebahodnotenia a následného externého hodnotenia, ktorého súčasťou sú aj konzultácie rozvoja práce s dobrovoľníkmi. Výsledky tohto hodnotenia budú vhodným podkladom pre prípadnú akreditáciu. Viac informácií na www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/znacka-kvality.